Pas endavant en la reforma del Mercat d'Horta

Fins al 2023, a Barcelona s’invertiran més de 96 milions d’euros en la millora dels 40 mercats municipals. El gruix de les actuacions, 70,6 milions, es destinarà a les grans reformes dels mercats de l’Abaceria, Sant Andreu, Horta i Montserrat i a millores en els de Besòs, Galvany i Sagrada Família. A més, es destinaran 22,6 milions més a les tasques de manteniment de tota la xarxa i 2,7 milions al Pla de digitalització dels mercats de Barcelona.

01/04/2021 10:29 h

Districte Horta-Guinardó

El projecte d’actuació al Mercat d’Horta contempla la intervenció física de l’actual edifici, dotant-lo de totes les instal·lacions necessàries. El projecte contempla la reordenació de la sala de vendes basada en l’aplicació d’un nou mix comercial, que s’adapti a l’equilibri entre l’oferta i la demanda de l’àrea d’influència del mercat, l’ampliació de passadissos, millora dels accessos i la possible introducció de noves activitats que actualment no són presents en el mercat.

El projecte conservarà l’estructura de formigó i tindrà un tancament exterior nou vidrat que permetrà veure l’estructura de l’edifici. L’espai central es conservarà tal i com està actualment, amb un gran lluernari en el tram central que ajudarà a potenciar les característiques de l’edifici històric.

La idea del projecte és conservar l’impacte actual de l’edifici amb una cruïlla perimetral d’alçada baixa i un tram central de major alçada. I a la vegada, aconseguir un nou equipament que recordi la tradició dels mercats històrics de Barcelona però amb materials nous. El projecte està pensat per facilitar la circulació entre les diferents zones i dotar del màxim de llum natural difosa i tamisada la planta de mercat i la d’autoservei.

Així, a nivell del carrer Tajo se situarà la planta del mercat del fresc. Es realitzarà també una planta primera amb doble accés des del carrer Josep de Serradesanferm i unes escales mecàniques des del carrer Tajo. A la planta inferior també s’hi ubicarà un autoservei de producte no fresc, que complementi l’oferta del mercat.

Per tal de no desvincular l’espai del mercat del fresc i de l’autoservei es preveu que l’espai central sigui a triple alçada amb llum zenital que permeti comunicar espacialment i visualment les dues plantes. Igualment en una planta superior es situaran les oficines , espais polivalents, i els espais de maquinària. Finalment, pel que fa a les plantes soterrades, a la planta-1 es preveu un aparcament i a la planta -2 els espais logístics.

Durant el 2020, s’ha iniciat la licitació del projecte de licitació del mercat, al 2021 es redactaran els projectes i es construirà el mercat provisional. També s’iniciarà el projecte bàsic del nou mercat. Entre 2022 i 2023 es redactaran els projectes i es començarà l’execució de les obres del nou mercat.

El manteniment de la xarxa, prioritari

Paral·lelament, s’invertiran 22,4 milions d’euros en millores generals i manteniment de la xarxa de mercats de la ciutat. Durant l’any 2020, s’han realitzat actuacions en 35 mercats i durant l’any 2021 es preveu fer actuacions en 23 mercats.

S’incrementen els recursos destinats a garantir el bon estat de funcionament i servei dels mercats (23,5 % del total de la inversió) i els criteris de sostenibilitat. Entre d’altres mesures destaquen la implantació d’il·luminació LED als recintes i les millores en la climatització i en les infraestructures per al reciclatge i la reutilització.

Un model d’èxit

La xarxa de mercats municipals és un model d’èxit i un exponent clar de gestió publicoprivada que s’ha convertit en un referent internacional. L’aposta consolidada en els darrers anys s’ha refermat durant la pandèmia, ja que els mercats s’han consolidat com a eixos integradors socials i dinamitzadors de l’economia.

Durant el 2020, van rebre 46.388.777 visitants presencials i es van arribar a multiplicar per 10 les comandes en línia i per telèfon. El 66% dels barcelonins i barcelonines compren als mercats i, en conjunt, la població els dona una puntuació mitjana de 7,7 sobre 10.

Aposta per la digitalització

La pandèmia ha accelerat el procés de digitalització dels mercats i s’hi invertiran 2.771.867,87 euros fins al 2023; això permetrà instal·lar-hi la infraestructura necessària per competir en un entorn comercial cada vegada més digital, així com posar en marxa el marketplace únic de tots els mercats de Barcelona.

En el finançament de les inversions en rehabilitació i millora dels mercats hi participen els operadors dels mercats i l’Institut Municipal de Mercats (IMMB).

Etiquetes associades a la notícia