Per un llenguatge inclusiu i no sexista

La ‘Guia d’ús no sexista del llenguatge’ és un decàleg de recomanacions i consells per fer servir el llenguatge d’una manera inclusiva i no discriminatòria i millorar la visibilitat de les dones en la comunicació quotidiana.

05/12/2018 09:42 h

Districte Horta-Guinardó

La guia està disponible en format físic en diferents punts de la ciutat, amb 77.000 exemplars impresos, i en format digital i de lliure accés, i es dirigeix tant a la ciutadania com a les entitats, empreses i organitzacions compromeses amb l’ús no sexista del llenguatge. A més, les empreses que optin a un concurs públic, que han de complir les clàusules sobre criteris lingüístics d’inclusió i no discriminació, tindran un document de referència.

El decàleg dona resposta a les demandes d’entitats i associacions de dones per trencar estereotips de gènere en el llenguatge i es recull en el Pla estratègic contra el sexisme 2017-2020, en el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i en el proper Reglament per a l’equitat de gènere de l’Ajuntament.

Etiquetes associades a la notícia