Pla especial per a la protecció del patrimoni del nucli històric de Gràcia

El Ple del Consell Municipal ha aprovat definitivament un pla especial de protecció dels elements patrimonials del nucli històric de Gràcia per tal de preservar el teixit urbà, la identitat i les especificitats del nucli antic del barri. El pla inclou la revisió del catàleg d’aquests elements, que ara duplica el nombre de finques protegides (de 564 a 1.026) i defineix els criteris d’intervenció per preservar-les.

23/12/2020 14:41 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla general metropolità vigent, aprovat el 1976, va tractar el nucli històric de Gràcia sense cap previsió de protecció específica, tot i que posteriorment es van fer passos per corregir-ho, com ara el Pla especial de millora, protecció i reforma interior de la Vila de Gràcia.

El nou pla pretén implantar una protecció integrada, salvaguardar les parcel·les, cases i espais privats que estan lligats a la formació i origen de Gràcia i promoure el manteniment i la rehabilitació de l’habitatge i la sostenibilitat ambiental. El pla especial revisa la protecció dels elements patrimonials de la Vila de Gràcia i part de la Salut, Vallcarca i els Penitents i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. Abasta una superfície de 218 hectàrees dins del districte de Gràcia, que inclouen 5.188 parcel·les.

Un dels elements destacats és la creació del conjunt de protecció de la Vila de Gràcia. Dins d’aquest àmbit de referència, el conjunt el formen 398 edificacions que han conferit a la trama urbana de la vila una certa especificitat respecte a d’altres zones de Barcelona. A banda de les 398 finques protegides, també s’apliquen condicions preventives a tot l’àmbit del conjunt.

La preservació del verd privat és també essencial en el pla, ja que un 59% de les 35,2 hectàrees de cobertura verda que hi ha en total són privades. Per consolidar el paper mediambiental d’aquests espais, el pla incorpora l’obligació de mantenir jardins en determinades finques i d’avaluar el grau de manteniment i de preservació de patis i jardins en qualsevol intervenció del conjunt protegit.

Modificació del Pla general metropolità

La modificació del Pla general metropolità (MPGM) és el segon element que, juntament amb l’actualització del catàleg, permetrà blindar la singularitat de Gràcia. Inclourà els instruments urbanístics per conservar i mantenir l’àmbit en clau de regeneració i revitalització, enfront de la substitució, i amb una visió mediambientalment sostenible integrada en el planejament. Es preveu que el document de modificació del Pla general metropolità estigui llest a principis d’any, per poder iniciar-ne la tramitació.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades