Plural, nou centre de masculinitats de Barcelona

El nou equipament municipal Plural, Centre de Masculinitats entra en funcionament amb la voluntat de fomentar una perspectiva plural, positiva i diversa de les masculinitats, que contribueixi a generar imaginaris col·lectius diferents del significat més estricte i caduc de “ser un home” o “comportar-se com un home”. La flexibilització de les masculinitats és el camí per promoure relacions més sanes i igualitàries i erradicar estereotips basats en el binarisme.

07/10/2021 17:06 h

Ajuntament de Barcelona

Les masculinitats, focus del debat col·lectiu

La nostra societat marca la manera en què nens i nenes aprenen com han de ser i comportar-se, sovint amb l’atribució de característiques i rols binaris molt marcats que contribueixen a una diferenciació en la seva manera de socialitzar. Aquesta diferenciació comporta que, en molts àmbits, continuïn existint les desigualtats de gènere, especialment a l’hora de reconèixer i valorar la masculinitat per sobre de la feminitat. Les pressions per seguir aquests rols tenen conseqüències negatives per als nens, joves i homes, que poden conduir a situacions com el fracàs escolar, l’assetjament, l’exercici de violència masclista, la sinistralitat laboral o el consum de substàncies tòxiques.

No tots els homes segueixen el mateix patró, però hi ha una visibilització accentuada d’un estereotip d’home que fa que la resta de masculinitats quedin invisibilitzades. Davant d’aquesta situació, és important repensar el concepte de les masculinitats, interpel·lar el conjunt de la població masculina de la ciutat i oferir als nens, joves i homes models de masculinitat menys rígids, més respectuosos i més saludables.

Plural, Centre de Masculinitats

Amb la posada en marxa de l’equipament Plural, Centre de Masculinitats es volen desenvolupar polítiques públiques de gènere que incloguin els homes i reflexionin en clau de masculinitats, des d’una doble vessant: d’una banda, fer valer els beneficis que comporta per als homes la construcció de masculinitats positives i respectuoses, i, de l’altra, comprometre els homes amb el canvi cap a relacions de gènere igualitàries.

El nou centre és un espai obert a la ciutadania que desenvolupa els seus projectes en col·laboració amb entitats relacionades amb les masculinitats, on es defineixen tres eixos d’actuació:

  • Educació: potenciar la sensibilització de la població més jove a través del treball amb la comunitat educativa, tenint en compte tant l’educació formal com la no formal. Aquestes accions han de permetre tant tractar amb nens i adolescents els diferents models de masculinitats com abordar amb els pares i els adults els models de paternitat i les formes d’exercir la masculinitat.
  • Cultura: fomentar la creació de peces i espais als equipaments culturals de la ciutat que tractin aquest tema, amb propostes que permetin arribar al conjunt de la ciutadania i obrir el debat sobre els problemes de la masculinitat hegemònica.
  • Esports: és un sector social en què el rol de la masculinitat estereotipada és molt present, així que es treballarà en col·laboració amb les entitats esportives per fer formacions i campanyes de sensibilització.

L’equipament està situat a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, 22, i hi treballa un equip professional de deu tècnics. L’espai disposa d’una gran sala polivalent, despatxos per a entrevistes, una sala de reunions i una àrea per als professionals, i comparteix instal·lacions amb el Servei d’Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions no Violentes (SAH). El pressupost anual assignat és d’1,3 milions d’euros.

Decidim les masculinitats

Amb l’objectiu de facilitar una via de debat oberta amb tota la ciutadania, s’ha habilitat un espai específic al web de participació municipal Decidim Barcelona per treballar les masculinitats de manera col·lectiva, que connecti veïns i veïnes amb persones expertes i entitats relacionades amb aquest tema. Inicialment, el projecte disposa de tres espais diferenciats: introducció i perspectiva, debats oberts, i agenda i recursos de la ciutat sobre les masculinitats. També es dissenyaran campanyes i accions comunicatives que permetin arribar a les persones joves a través de les xarxes socials.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades