Presentació de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials

El document de l'Estratègia, aprovat per unanimitat al Consell de la Governança de l'Acord Ciutadà, es presentarà el 9 d'abril a les 11h.

19/03/2018 12:09 h

barcelona.cat

En el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s’ha elaborat la nova Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027. Aquesta articula, amb objectius compartits, les actuacions d’inclusió social de l’Ajuntament de Barcelona i dels actors de la ciutat amb un horitzó temporal de deu anys, i promou la coproducció a través del treball en xarxa i l’impuls de projectes estructurants.

L’acte serà al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el 9 d’abril a les 11h. En aquest acte es formalitzarà la presentació de l’Estratègia d’Inclusió i es visualitzarà el compromís del conjunt d’actors implicats en el seu desenvolupament i s’explicarà a la ciutat les seves singularitats. En l’elaboració d’aquesta estratègia hi han participat directament fins a 167 entitats, organitzacions, xarxes i departaments municipals, i incorpora un total de 892 projectes i serveis que impacten en la reducció de les desigualtats socials. El procés d’elaboració ha sigut a través de diferents espais de treball i participatius.

L’acte és obert a tothom, però cal inscripció prèvia a través de http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html

Per a més informació, consulteu aquí.

Més informació