Primera emissió de bons verds i socials per al finançament municipal

S'han formalitzat les noves operacions d'endeutament de l'exercici del 2017. Per primera vegada a Catalunya, una administració pública emetrà deute públic amb condicions sostenibles. El finançament que es rebi s'haurà de destinar de manera exclusiva a projectes i inversions mediambientals o de caire social, ja sigui en educació, serveis socials o ocupació.

26/12/2017 10:12h

Redacció

L’emissió de bons verds i socials per valor de 35 milions d’euros, una mesura que només té un precedent a Madrid, segons ha explicat el tinent d’alcaldia d’Economia i Treball, Gerardo Pisarello, és una de les novetats que s’han presentat per afavorir un finançament alternatiu. L’aposta per la banca ètica com a alternativa de finançament municipal ha suposat una gran diversificació en l’endeutament: “Fa dos anys, la dependència de la banca convencional era d’un 92% i ara, en canvi, hi ha una presència molt important de banca ètica i pública”, assegura Pisarello.

Aquestes actuacions s’emmarquen en una nova política municipal de relació amb les entitats financeres, per afavorir una economia més plural, amb la incorporació de nous serveis bancaris i noves ofertes de finançament en la gestió municipal que tinguin criteris i clàusules socials i mediambientals. La formalització de les noves operacions d’endeutament del 2017 té un valor global de 126 milions d’euros.

Banca pública i banca ètica

L’obtenció de crèdit per part de la banca pública, concretament del Banc Europeu d’Inversions (BEI), ha suposat 40 milions d’euros de préstec per a l’Ajuntament de Barcelona, que servirà per donar un impuls al Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, amb l’objectiu de finançar la construcció d’habitatge de lloguer social a la ciutat.

La presència de la banca ètica, que l’any passat ja va suposar el 8% de l’endeutament, seguirà tenint continuïtat, i es formalitzaran nous préstecs a llarg termini amb dues entitats financeres més, Fiare Banca Ética i Triodos Bank.

Amb les noves operacions financeres, l’Ajuntament de Barcelona manté el nivell d’endeutament en 835,5 milions d’euros, el més baix de l’última dècada, que ja va assolir fa dos anys.

Etiquetes associades a la notícia