Primera enquesta a la ciutadania sobre la percepció de la crisi de la Covid-19

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) presenta les dades de l’enquesta que es va fer als barcelonins i barcelonines del 6 al 16 d’abril sobre com perceben l’estat de la salut, el confinament, l’economia i l’ocupació durant la crisi de la Covid-19.

20/04/2020 20:09 h

Ajuntament de Barcelona

L’Enquesta Covid-19 a Barcelona analitza l’impacte de la situació provocada pel coronavirus en quatre àmbits bàsics: la salut, la feina, la situació de confinament i la percepció de la crisi i de la gestió institucional. L’objectiu és fer 900 enquestes setmanals, fins que es torni a la normalitat, a la població barcelonina de més de 16 anys per avaluar l’evolució de la percepció que la ciutadania té de la situació que s’està vivint.

A mesura que vagi avançant el treball de camp i es disposi de més informació, l’enquesta augmentarà el potencial analític i permetrà, per exemple, desagregar les dades per districtes sobre les persones que es consideren simptomàtiques o veure en quins sectors hi ha hagut més ERTO o s’han perdut més llocs de treball.

Resultats de la primera enquesta

Les dades sobre la percepció general de la situació mostren que el 86,1% de la població barcelonina es mostra molt o bastant preocupada, una inquietud que també es va incrementant a mesura que passen els dies. A més de la cura de les persones malaltes, l’economia és el tema que més preocupa ara mateix (amb el 32,4% de les respostes), seguit d’altres temes vinculats a la salut, com la millora de la sanitat o la prevenció de la malaltia (amb més d’un 25% de les respostes). Per àmbits, les dades són les següents:

  • Salut: les dades vinculades a l’estat de la salut de la ciutadania mostren l’apreciació subjectiva dels barcelonins i barcelonines sobre el coronavirus. Cal tenir en compte que de les persones enquestades molt poques han estat diagnosticades mitjançant un test i només una minoria han anat a algun centre sanitari. Així, el 9,6% de les persones entrevistades afirmen que han tingut símptomes del coronavirus. D’aquestes persones només l’11,1% s’han sotmès a una prova de detecció i menys d’un 40% han anat a un centre sanitari; finalment, el 6,1% han estat ingressades en un hospital.
  • Ocupació: l’objectiu prioritari de l’enquesta és identificar les primeres conseqüències que aquesta crisi sanitària ja està tenint sobre l’ocupació dels barcelonins i barcelonines. Entre les persones ocupades el 31,8% declaren que treballen en serveis essencials, i gairebé la meitat de les barcelonines i els barcelonins entrevistats són treballadors assalariats. D’aquests treballadors, un 5,3% manifesten que han estat acomiadats com a conseqüència de la crisi sanitària i un 26,6% que han patit un ERTO. Pel que fa a les perspectives laborals, el 53,3% de les persones laboralment actives pensen que aquesta crisi repercutirà negativament en la seva feina.
  • Confinament: de les 1.500 persones enquestades, un 14% manifesten que es troben confinades soles, i aquesta xifra s’incrementa entre les persones grans: tres de cada deu persones de més de 65 es troben confinades soles. Pel que fa a la vivència del confinament, el 44,2% afirmen que és una situació dura o molt dura, mentre que per al 55,3% dels entrevistats ho és poc o gens, sense diferències significatives entre qui està confinat sol i qui està acompanyat. Tot i això, cal tenir en compte que a mesura que avança el treball de camp i s’acumulen dies de confinament, augmenten les vivències negatives. Pel que fa a la gestió i les activitats durant el confinament, la majoria de les persones entrevistades disposen de connexió a internet, mantenen bones relacions amb el veïnat, estan en contacte regular amb els familiars i les amistats amb qui no estan confinats i fan exercici físic a casa.
  • Vulnerabilitat: l’enquesta quantifica que al voltant de l’1% de la població pot estar en situació de vulnerabilitat; aquest percentatge es calcula segons les persones que no poden disposar de productes de neteja o medicaments (un 2%), de l’ajuda externa que necessiten (un 1,1%) o de productes d’alimentació (un 0,6%).
  • Gestió institucional: la majoria de les persones entrevistades, un 58,1%, valoren positivament la gestió que l’Ajuntament fa d’aquesta crisi, mentre que el 15% la valoren negativament. Respecte a la gestió de la Generalitat, un 56% la valoren de manera positiva i un 23,1% la valoren negativament. En el cas del Govern espanyol, el 43,7% dels barcelonins i barcelonines es mostren crítics, enfront del 39,9%, que en tenen una opinió favorable.