Primera Escola de Segones Oportunitats a Barcelona

03/08/2018 13:00 h

IMEB

Al districte de Sant Andreu se situarà la primera Escola de Segones Oportunitats de Barcelona

Barcelona obrirà la seva primera Escola de Segones Oportunitats pública, les conegudes com a E2O, durant el febrer de 2019. Entre febrer i maig els professionals el centre treballaran amb els instituts de la ciutat per preparar el curs següent. L’alumnat s’incorporarà a les aules el setembre de 2019. L’escola estarà ubicada al carrer Capella, 10, al districte de Sant Andreu, en l’edifici de l’antic Centre d’Atenció Primària de Salut, i comptarà en un inici amb 60 places, ampliables a 120 el curs 2020-2021. Els nois i noies que s’hi matriculin podran cursar els estudis al llarg de 2 anys.

L’objectiu és aconseguir que els joves que ni estudien ni troben feina per baixa qualificació puguin tornar a seguir estudis reglats i millorar les seves oportunitats per accedir al mercat de treball. Segons l’informe de la Fundació BCN Formació Professional 2016, a Barcelona hi ha 17.000 joves, entre 16 i 24 anys, que ni estudien ni troben feina. La majoria tenen mot baixa qualificació acadèmica, dificultats per continuar o per retornar al sistema educatiu, no estan preparats per incorporar-se al món de treball i tenen recorreguts vitals molt complexos.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha posat en relleu que “ampliar les oportunitats educatives ha estat una de les oportunitats del govern de la ciutat. En aquesta línia, hem treballat en un sistema que fos útil per als joves que ni estudien ni treballen i que estan desmotivats, un sistema que els revinculem en un projecte educatiu que sigui engrescador per a ells., que encaixi en el sistema, però que també inclogui un plus d’acompanyament a la persona. Això és l’Escola de Segones Oportunitats”.

Per acompanyar aquests joves i aconseguir que recuperin els estudis i millorin la seva formació, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona col·laboraran per oferir a l’alumnat una atenció integral més enllà de la instrucció educativa que es dona en un centre ordinari d’educació secundària. Cadascun dels joves tindrà un projecte individual d’acord amb el seu perfil, necessitats i interessos.

S’impartiran els aprenentatges competencials i de coneixement, però també es dona igual importància a la dimensió emocional i actitudinal per recuperar l’autoestima de l’alumnat. És en aquest sentit que l’equip del centre està format no només per docents, sinó que també hi participen professionals dels diferents dispositius d’orientació i acompanyament del consistori.

A l’Escola de Segones Oportunitats prevista al barri de Navas, a Sant Andreu, el servei es dirigirà preferentment a joves d’entre els 16 i 25 anys, que estiguin en alguna d’aquestes situacions:

  • Joves que finalitzen l’ESO sense haver obtingut la titulació acadèmica.
  • Joves amb el Graduat d’ESO que han decidit o s’han vist empesos a deixar d’estudiar.
  • Joves en situació d’atur i sense qualificació professional.

Les activitats dins el centre s’organitzaran a partir de sis eixos:

  • Explorar, fer diagnosi i avaluar la situació formativa i personal de cada jove.
  • Facilitar la formació perquè adquireixi les eines i les habilitats personals i socials que l’empoderin.
  • Facilitar itineraris de formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament o pel Servei Català d’Ocupació.
  • Incorporar el treball d’aprenentatge i servei en clau d’acció comunitària.
  • Fer mentoria, seguiment i avaluació dels resultats per a cada noi i noia
  • Mantenir una relació contínua amb les famílies i amb l’entorn més proper de l’alumnat.

Quant a la formació en coneixements, el centre oferirà una formació professionalitzadora amb Programes de Formació i Inserció, Certificats de professionalitat, tastet d’ofici o casa d’ofici, Programes formatius amb alternança amb el món del treball i amb aliances amb empreses, organismes i entitats, itineraris adaptats a cada persona, reforç de competències bàsiques i programes compartits amb entitats socials, a banda d’orientació, assessorament i acompanyament abans, durant i després del pas de l’alumne per l’escola.

El centre és de titularitat municipal, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, i es treballarà en coordinació amb l’Institut de Serveis Socials, Barcelona Activa, Direcció de Salut, Direcció de Joventut i Districte de Sant Andreu, amb la participació el Consorci d’Educació de Barcelona.

Calendari

És previst que les obres de l’interior de l’edifici comencin la tardor de 2018, de manera que les obres puguin estar acabades a l’inici de 2019.

De febrer a maig de 2019, els professionals del centre (coordinador pedagògic, orientador i educador) treballaran amb els instituts i els serveis socials de la ciutat per preparar el proper curs. I un cop se sàpiga el total d’alumnat que es matricularàa l’escola, començaran a treballar amb ells i també amb les seves famílies per poder començar a seguir els itineraris individualitzats per a cada un dels estudiants a partir del setembre.

Origen de les Escoles de Segones Oportunitats

Les Escoles de segones oportunitats són un concepte que neix arrel de la publicació per part de la Comissió Europea del Llibre Blanc sobre l’educació i la formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996). L’anomenat popularment Informe Delors, parla d’oferir una segones oportunitats als i les joves que són exclosos del sistema educatiu, parla d’un recurs que ha de comptar amb el millor professorat, que no pot reproduir el que el centre educatiu ja fa, amb currículums i ritmes adaptats, amb implicació de les empreses, amb noves metodologies de treball, etc.

D’aquesta manera, comencen a crear-se aquesta tipologia de centres en molts països europeus que veuen l’AEP com un dels problemes educatius i socials més importants a resoldre. Les escoles de segones oportunitats (d’ara endavant E2O) són un recurs socioeducatiu no reglat per les persones majoritàriament d’entre 14 i 25 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o que estan en risc de fer-ho, amb la finalitat d’afavorir la seva transició cap a programes normalitzats i sempre que sigui possible el seu retorn al sistema educatiu.

Actualment, existeixen dues associacions d’E2O, una europea i una altra estatal, amb la qual l’ajuntament ha estat treballant per definir el model que s’implantarà a Barcelona. Les dues associacions es coordinen per compartir experiències, enriquir la seva feina dia a dia i reclamar un espai que reconegui la seva feina i els pugui assegurar la sostenibilitat amb accions a llarg termini i una autonomia normativa, econòmica i funcional que els permeti adaptar-se a la realitat de les persones que atenen.