Primera sentència guanyada en la lluita contra la pobresa energètica

El Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona ha sancionat amb una multa de 10.001 euros la subministradora elèctrica Endesa per haver tallat la llum a una família vulnerable sense demanar als serveis socials l’informe per determinar si la família es trobava en risc d’exclusió residencial. És el primer judici que l’Ajuntament de Barcelona guanya dels 22 expedients oberts per l’incompliment de la Llei 24/2015 de pobresa energètica.

04/07/2019 10:37 h

Ajuntament de Barcelona

La llei catalana 24/2015 sobre la pobresa energètica obliga les empreses de subministrament a sol·licitar, abans de tallar la llum, l’aigua o el gas d’una llar, un informe preceptiu als serveis socials municipals per determinar si es tracta d’una família en risc de vulnerabilitat.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona ha condemnat la companyia de subministrament elèctric Endesa Energía XXI, SLU, a pagar 10.001 euros a l’Ajuntament de Barcelona per la vulneració greu de la llei. És el primer judici dels expedients sancionadors interposats en els darrers anys que guanya el consistori. La llei estableix que les infraccions greus poden comportar multes des de 10.001 fins a 100.000 euros.

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona té tancats nou expedients sancionadors a companyies subministradores de llum, aigua o gas, amb sancions de 30.000 euros cada un, i en té 19 més en tràmit. La via judicial forma part del conjunt de mesures que el consistori aplica per defensar els drets energètics dels veïns i veïnes de la ciutat.

Serveis en defensa dels drets energètics

Durant els darrers anys s’han posat en marxa protocols de detecció de pobresa energètica des dels serveis municipals i també amb els Bombers de Barcelona, i s’han obert onze punts d’assessorament energètic, que ofereixen una atenció personalitzada per reduir la despesa en llum, aigua i gas, optimitzar els serveis, millorar l’eficiència energètica de la llar i fer gestions amb les companyies.

Des que van obrir, el gener del 2017, els punts d’assessorament energètic han atès gairebé 88.000 persones, han evitat prop de 32.500 talls de subministrament i han generat un estalvi de 195.000 euros en les factures de la ciutadania.

Les persones que no poden pagar la factura de llum, d’aigua o de gas, així com les que necessiten que les orientin o les acompanyin a l’hora de fer algun tràmit, poden adreçar-se al punt d’assessorament energètic més pròxim al seu domicili.

Notícies relacionades