Programa de suport a persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central i als seus familiars 2018-2021

La Comissionada de Salut Gemma Tarafa presenta el Programa de suport a persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central i als seus familiars 2018-2021.

23/07/2018 13:24 h

aramirez

Aquest programa és la culminació de la Declaració Institucional que es va signar el passat 2016, on es recollia la intenció de l’Ajuntament de Barcelona de dur a terme un Programa de Suport Específic a persones afectades de SSC i les seves famílies.

El programa ha estat treballat i consensuat per la Taula de Síndromes de Sensibilització Central, liderada per la comissionada de Salut Gemma Tarafa, i on hi ha representants de les diferents entitats de persones afectades.

En aquesta taula s’ha treballat el programa, recollint i sistematitzant les necessitats d’aquest col·lectiu, sempre amb la voluntat de situar Barcelona en el marc d’una ciutat saludable, on no només es veuran beneficiades les persones afectades per SSC, sinó que els i les ciutadanes gaudiran de millors condicions per la seva salut.