Projectes internacionals per enfortir les polítiques socioeconòmiques

Durant el 2019 Barcelona Activa ha enfortit les polítiques socioeconòmiques d’emprenedoria, empresa i ocupació participant en sis projectes internacionals en disset països europeus, que continuen vigents aquest any.

11/02/2020 17:55 h

Ajuntament de Barcelona

Els programes, que afavoreixen la projecció internacional de Barcelona i el coneixement de les polítiques locals d’emprenedoria, empresa i ocupació en altres indrets del món, són els següents:

VET (Vocational Education and Training) for Urban Centres

Té com a objectiu crear una xarxa de ciutats europees per cooperar i intercanviar bones pràctiques en l’àmbit de la formació vocacional i l’acompanyament de les persones joves per reforçar-ne les possibilitats d’ocupació en el mercat laboral i, concretament, en l’àmbit de la regeneració de l’economia i la sostenibilitat de determinades àrees de la ciutat.

Dsiscale (Digital Social Innovation Scale)

Vol donar un nou impuls a la innovació social digital a través de l’elaboració de mapes i indicadors d’impacte, factors de creixement, clústers temàtics i polítiques públiques de suport.

Chebec

L’objectiu és dissenyar i testar un programa pilot per possibilitar l’accés de les indústries creatives i culturals a mercats nous.

Smath

Pretén millorar l’ecosistema que dona suport a les indústries creatives i culturals i, en concret, millorar l’enfocament al mercat i l’accés a finançament. Els tres àmbits prioritaris en els quals se centra el projecte són la regeneració urbana, el turisme responsable i la cohesió social.

Urbact

El programa té com a objectiu analitzar els serveis públics que es presten a la ciutat des del punt de vista de la igualtat de gènere per tal d’elaborar un nou pla d’acció que vetlli per la igualtat de gènere i la inclusió, o bé actualitzar el pla actual.

+Resilient

En aquest projecte, la cooperació entre territoris de la Mediterrània reforça les polítiques públiques que donen suport a la capacitat d’innovació de les empreses amb vocació social i les connexions entre la recerca, l’empresa, el sector públic i la societat civil.

Connexions transoceàniques

Fora d’Europa, Barcelona Activa du a terme altres col·laboracions transoceàniques amb diversos països i regions, com ara el Japó, on ha establert relacions d’intercanvi d’empreses emergents a congressos i fires amb les ciutats Kyoto i Fukuoka; el Canadà i Corea del Sud, on, mitjançant l’acord Cities, s’ha promogut l’intercanvi de metodologies d’economia social aplicades a diferents projectes a les ciutats del Quebec, Mont-real i Seül; a Ruanda, on es va tancar un acord d’intercanvi de coneixement i transferència en termes d’ocupació i emprenedoria amb Kigali mitjançant Smart Africa; i al Perú i Mèxic, on s’ha impulsat una col·laboració amb la Càtedra UNESCO Dones, Ciència i Tecnologia que ha permès que dones llatinoamericanes treballin projectes pilot a Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia