Propostes de l’oposició al Ple ordinari del 23 de juliol de 2021

El Ple del Consell Municipal del mes de juliol ha aprovat quatre propostes: les presentades per Junts, que ha instat el Govern municipal a millorar la rendició de comptes; BCN Canvi i la regidora no adscrita Marilén Barceló, per regular l'activitat d'allotjament turístic; i dues amb contingut de declaració institucional, la d'ERC, en què destaca el paper de l'Administració local, i la del PSC, a favor de millorar les bonificacions a l'IBI i mantenir les ajudes a les famílies monoparentals. La proposta de Cs ha quedat rebutjada i el PP ha retirat in situ la proposició que portava al Ple.

23/07/2021 17:08 h

Ajuntament de Barcelona

Junts per Catalunya ha presentat una proposta en la qual insta el Govern municipal a millorar la rendició de comptes i presentar un informe al proper Ple en què s’avaluï amb indicadors quantitatius objectius el grau d’execució dels compromisos assolits en els òrgans de govern de la ciutat, inclòs el Pacte per Barcelona. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, Junts, Cs, PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita i els vots contraris de BComú i el PSC.

Ciutadans ha instat el Govern municipal a revocar la suspensió de l’atorgament de llicències a llars compartides i treballar en una nova ordenança reguladora d’habitatges d’ús turístic i llars compartides, que incorpori criteris com ara limitacions temporals o períodes màxims de vigència. Aquesta proposta s’ha rebutjat, amb els vots favorables de Junts, Cs, PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita, i els vots contraris d’ERC, BComú i el PSC.

La proposició de Barcelona pel Canvi, presentada conjuntament amb la regidora no adscrita Marilén Barceló, reclamava modificar l’article 24 del PEUAT i regular l’activitat d’allotjament turístic en llars compartides mitjançant una ordenança municipal. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de Junts, Cs, PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita, els vots contraris d’ERC i BComú i l’abstenció del PSC.

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una proposta amb contingut de declaració institucional per destacar la importància de l’Administració local en la gestió dels serveis més propers a la ciutadania i en àmbits que garanteixen la cohesió a la ciutat com la convivència o l’equilibri dels usos a l’espai públic. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC, Junts i Cs, i els vots contraris del PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita.

La proposició del Partit dels Socialistes de Catalunya, també amb contingut de declaració institucional, insta el Govern de l’Estat espanyol a ampliar les bonificacions en l’IBI i mantenir les ajudes per a habitatge habitual a famílies susceptibles de tenir dificultats, com poden ser-ho les monoparentals, entre d’altres. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC, Junts, Cs, BCN Canvi i la regidora no adscrita i el vot contrari del PP.

El Partit Popular ha retirat in situ la proposta en què reclamava la col·locació del retrat del rei al Saló de Plens, que ja hi era present.

Etiquetes associades a la notícia