Propostes dels grups municipals als plens ordinari i extraordinari del 28 d’octubre de 2022

El Ple del Consell Municipal, en la sessió ordinària del mes d’octubre del 2022, ha aprovat cinc proposicions: la d’ERC, per avaluar el compliment de totes les mesures del Districte de Ciutat Vella, la de J×Cat, per crear una comissió de seguiment del nou contracte de neteja, la de Cs, per augmentar significativament els recursos a un nou projecte de pressupostos, la de BComú, de suport al moviment #RegularizaciónYa, i la del PSC, per requerir a grans tenidors la cessió dels habitatges buits. Les propostes del PP i de Valents s’han rebutjat. També s’ha aprovat la proposta presentada per ERC i J×Cat en la sessió extraordinària del Ple que s’ha celebrat a continuació per reclamar una llei d’amnistia.

28/10/2022 16:01 h

Ajuntament de Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya ha demanat una avaluació de l’estat de compliment de totes les mesures fetes específicament pel Districte de Ciutat Vella, dels acords adquirits, del grau d’execució i de l’avaluació dels resultats. S’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, J×Cat, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita i els vots contraris de BComú i el PSC.

La proposició amb contingut de declaració institucional de Junts per Catalunya demana que es creï una comissió de seguiment i control de la implementació del nou contracte de neteja. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables d’ERC, J×Cat, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita i els vots contraris de BComú i el PSC.

Ciutadans ha instat el Govern municipal a presentar un projecte de pressupost general per a l’exercici 2023 que inclogui un augment significatiu dels recursos destinats a pal·liar els efectes de la inflació i l’augment de tipus d’interès. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables del PSC, J×Cat, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, cap vot contrari i l’abstenció d’ERC i BComú.

Valents ha proposat que l’Ajuntament de Barcelona demani disculpes formalment als organitzadors i assistents del congrés The District i condemni els aldarulls del 19 d’octubre a Fira de Barcelona. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, els vots contraris d’ERC i BComú i l’abstenció del PSC i J×Cat.

Barcelona en Comú ha presentat una proposició amb contingut de declaració institucional per donar suport al moviment #RegularizaciónYa en la iniciativa legislativa popular per a una regularització extraordinària de persones migrades a l’Estat espanyol i instar el Congrés dels Diputats a fer un canvi legislatiu. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC i BComú, els vots contraris de Cs, Valents i la regidora no adscrita i l’abstenció del PSC, J×Cat i el PP.

La proposició del Partit dels Socialistes de Catalunya, també amb contingut de declaració institucional, ha reclamat requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors cedir als ajuntaments o entitats els habitatges buits de què disposen que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos a comptar des del requeriment de l’Administració. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables del PSC, J×Cat i Cs, el vot contrari d’ERC i l’abstenció de BComú, el PP, Valents i la regidora no adscrita.

El Partit Popular ha demanat, en la seva proposta amb contingut de declaració institucional, instar el Govern de l’Estat a rebaixar el tipus impositiu en l’IVA de tots els productes bàsics i a deflactar l’IRPF per a rendes inferiors a 40.000 euros durant l’any 2023. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, els vots contraris d’ERC, BComú i el PSC i l’abstenció de J×Cat.

Sessió extraordinària

Un cop acabat el Ple ordinari, s’ha celebrat una sessió extraordinària per tractar una proposició amb contingut de declaració institucional presentada conjuntament per ERC i J×Cat, en què s’ha reclamat l’aprovació de la Llei d’amnistia al Congrés dels Diputats. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables d’ERC, BComú i J×Cat i els vots contraris del PSC, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita.

Etiquetes associades a la notícia