Cancel·lades les quotes a les escoles bressol municipals, les de música i el Conservatori

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) no cobrarà les quotes de les escoles bressol, de les escoles municipals de música ni del Conservatori fins que puguin tornar a obrir. Aquesta mesura afecta els gairebé 11.400 alumnes matriculats en aquests centres.

18/03/2020 15:23 h

IMEB

L’IMEB no cobrarà les quotes d’escolarització ni les de menjador de les escoles bressol municipals fins que puguin tornar a obrir els centres, tancats arran de la situació excepcional generada per la pandèmia de la Covid-19. Tampoc no es cobraran els dies en què no es pugui fer classe a les escoles municipals de música de Barcelona ni al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

L’import corresponent a la quota d’escolaritat i a la de menjador, en el cas de les escoles bressol municipals, dels dies lectius de març en què no s’hagi pogut prestar el servei es descomptarà en el proper rebut que s’emeti.

L’IMEB ha informat les famílies de tot l’alumnat sobre aquestes mesures.

En conjunt, les 101 escoles bressol municipals de Barcelona ofereixen servei a 8.400 infants; les 5 escoles municipals de música, a 2.450 infants i joves, i el Conservatori Municipal de Música, a 547 alumnes.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades