Rècord històric de creixement de l’habitatge públic

El parc d’habitatge públic municipal assoleix unes xifres històriques amb la construcció de 66 edificis nous i un total de 4.547 llars, un 80% de les quals estaran destinades a lloguers de preu assequible. L’objectiu és duplicar el nombre de pisos públics per arribar a 13.000 habitatges el 2022.

22/05/2018 18:43 h

Ajuntament de Barcelona

Habitatge de nova construcció

La radiografia de l’habitatge públic mostra un creixement històric en les dades de planificació i construcció d’habitatges nous, amb 66 projectes repartits arreu de la ciutat. D’aquests habitatges nous, 557 pisos de 8 edificis de nova construcció s’han lliurat o estan a punt de lliurar-se. A més, 16 projectes que sumen 665 habitatges estan en procés de construcció, com són l’edifici de Quatre Camins, a Sant Gervasi – la Bonanova, o l’edifici del carrer de Tànger, 40, al Parc i la Llacuna del Poblenou, el qual ha rebut el premi estatal al millor edifici d’obra pública, atorgat per l’Associació Espanyola de Gestors de l’Habitatge i el Sòl.

D’altra banda, 27 edificacions es troben en fase de projecte, entre les quals s’inclouen les que han iniciat el concurs públic per escollir la proposta urbanística que durà a terme tant el projecte executiu com les obres. En total, aquestes construccions sumen 2.222 habitatges nous.

Per acabar, 15 projectes amb un total de 1.103 llars són reserves de sòl sobre les quals ja s’han iniciat els tràmits per poder dur a terme les adjudicacions a través de concursos públics.

Habitatge públic i de lloguer

El lloguer públic es converteix en un dels eixos centrals d’aquest model d’habitatge, que prioritza la igualtat en l’accés a una llar. Els preus del lloguer públic s’ajusten a les rendes dels col·lectius adjudicataris, amb una mitjana de 202 euros mensuals. D’altra banda, part de les promocions es reserva a l’allotjament de col·lectius especialment vulnerables. Pel que fa als projectes arquitectònics, els nous edificis estan dissenyats per integrar-se en l’entorn particular de cada barri i compleixen amb criteris energètics i de sostenibilitat.

Adquisició i compra de pisos

A més dels edificis de nova construcció, també s’han signat acords d’adquisició i compra de 497 habitatges, 346 dels quals corresponen a 18 edificis sencers, mentre que els 151 restants són pisos repartits per finques de tota la ciutat.

Inversió municipal per finançar l’habitatge públic

Tots els projectes disposen d’una inversió municipal del 95%, que consta dels recursos propis i té el suport del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i del Banc del Consell d’Europa (BEC). Només el 5% restant són aportacions de la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol.

Es preveu que l’habitatge públic creixerà fins a arribar als 13.000 pisos el 2022, una xifra que suposaria generar en 8 anys el mateix nombre d’habitatges que durant els 80 anys anteriors.

Etiquetes associades a la notícia