Executades el 60% de les actuacions de renovació de l’enllumenat previstes per al 2021

La renovació de l’enllumenat urbà avança amb el 60% de les actuacions executades de la vuitantena que s’inclouen en el pla previst per a l’any 2021. L’objectiu és aplicar l’urbanisme de gènere i corregir els punts foscos identificats a la ciutat per augmentar la seguretat, millorar el confort dels vianants amb un enllumenat clar i uniforme i aplicar tecnologies més sostenibles i eficients, com els leds.

11/08/2021 12:11 h

Ajuntament de Barcelona

Un enllumenat més sostenible, eficient, segur i comfortable s’estén per la ciutat per millorar la qualitat de l’espai urbà gràcies a les actuacions previstes al pla de renovació de l’enllumenat 2021, que segueixen els criteris establerts al Pla director d’il·luminació.

Amb una inversió de 7 milions d’euros, la millora de l’enllumenat es fa des de dues vessants: d’una banda, millorar la sensació lumínica i corregir punts foscos i, de l’altra, introduir-hi tecnologies eficients.

Entre el 60% de les actuacions executades s’hi inclouen la renovació del carrer del Segle XX, a Horta-Guinardó, on s’han substituït els fanals en façanes per fanals a la vorera, situats per sota de l’arbrat, que permeten corregir els punts foscos de la via i il·luminen tant el pas per als vianants com la calçada. Així mateix, les actuacions que s’estan duent a terme en dos trams dels carrers de València i Llançà, a l’Eixample, milloren la qualitat lumínica de les voreres amb la instal·lació de fanals dobles.

Punts foscos

En els darrers anys s’ha treballat conjuntament amb els districtes per identificar els punts foscos i trobar-hi solucions amb perspectiva de gènere. En total, els últims anys s’ha actuat en 136 punts foscos. En el 71% dels casos es van incorporar més punts de llum o es van reforçar, i en el 29%, es van fer reorientacions dels punts de llum existents.

Criteris per a la renovació de l’enllumenat

  • Millora de la sensació lumínica: llum més ben repartida gràcies a l’ús de leds (llum blanca)
  • Més uniformitat lumínica per evitar taques de llum
  • Augment de la llum a la vorera i priorització de les zones de vianants
  • Reducció de l’alçada dels punts de llum a la vorera (per sota de 5 metres) i sempre per sota de la capçada dels arbres
  • Diferent temperatura de color a la calçada i la vorera, per aportar calidesa als vianants i diferenciar els espais per a les persones i per als vehicles
  • Augment de la telegestió i, per tant, més eficiència energètica i optimització de les operacions amb sistemes de control i regulació

Gestió eficient i innovació

La inversió actual permetrà arribar al voltant del 35% d’enllumenat amb leds, que ara representa el 26%. A més, també s’introduiran millores en el servei de manteniment, cosa que permetrà regular l’encesa i apagada segons les zones i les franges horàries, implantar sistemes d’il·luminació intel·ligents i tenir capacitat de reacció ràpida en cas de situacions crítiques com temporals.

Actualment Barcelona té un sistema de control centralitzat que permet fer el seguiment de les incidències amb més repercussió i assegurar el funcionament de l’enllumenat. Aquest control centralitzat també permet la detecció d’avaries, la reprogramació dels horaris, el control dinàmic de la lluminositat (ajust d’horari d’encesa i apagada segons les condicions de cada zona) i la simulació de consum de les instal·lacions.

L’enllumenat de Barcelona

Barcelona té en l’actualitat 151.000 punts de llum públics,  que representen el 20% del consum total d’energia del consistori. Cal destacar que aquest percentatge de consum és molt inferior al de la mitjana de municipis, que se situa al voltant del 50%.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades