Reforma completa de la plaça de Mossèn Joan Cortinas, al Bon Pastor

Una de les places principals del barri del Bon Pastor experimentarà una reforma integral, que inclourà gairebé vuit mil metres quadrats d'espai públic. La plaça de Mossèn Joan Cortinas tindrà una accessibilitat millor i un paviment i mobiliari renovats.

10/02/2018 11:34 h

Ajuntament de Barcelona

El canvi més visible que veurà el veïnat del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, serà la desaparició de les barreres arquitectòniques. Desapareixeran de la plaça de Mossèn Joan Cortinas les escales, els desnivells i totes les barreres per deixar una gran plataforma única de 7.961 metres quadrats d’espai d’estada i de passeig més ben integrats al barri.

La plaça renovada tindrà, però, dos espais clarament diferenciats: una zona de passeig amb una àrea pavimentada amb llambordes prefabricades de formigó, i una zona d’estada i lúdica amb l’àrea pavimentada amb sauló estabilitzat. S’hi crearan parterres, on es plantaran plantes arbustives, i també s’hi conservarà pràcticament tot l’arbrat, de més de cent exemplars.

Espai de joc i d’esport

Les places hi són perquè els veïns i les veïnes s’hi estiguin, amb espais adients per a tothom. La plaça de Mossèn Joan Cortinas dedicarà 150 metres quadrats a un espai de joc infantil, delimitat per una barana, 120 metres quadrats d’àrea per jugar a la petanca, una pista de bàsquet i una zona de tirolina i vaixell per a nens més grans.

Refugi antiaeri

Durant la redacció del projecte d’obra, i gràcies a la informació facilitada pel veïnat, s’ha pogut localitzar i documentar l’existència d’un refugi antiaeri de la Guerra Civil, que va servir als veïns i veïnes i als treballadors de la fàbrica d’armament que hi havia a la zona per protegir-se durant els bombardejos que va patir la ciutat.

Inici d’obres

El pressupost total de les obres és de 2.064.414 milions d’euros, i s’iniciaran a finals de març del 2018.

Etiquetes associades a la notícia