Renovat el conveni amb ONU-Habitat per crear ciutats més resilients

Amb motiu del Dia Mundial de l’Hàbitat, s’ha renovat per a quatre anys el conveni de col·laboració del Programa global de ciutats resilients de les Nacions Unides amb ONU-Habitat, que permet mantenir l’oficina del Recinte Modernista de Sant Pau, que treballa per crear i planificar ciutats més resilients, sobretot en l’escenari actual de pandèmia mundial.

05/10/2020 18:48 h

Ajuntament de Barcelona

Amb aquest conveni es referma l’aposta i la confiança d’ONU-Habitat per Barcelona, que és l’única ciutat del món que té un programa fora de la seva seu central, a Nairobi, i es consolida com un centre de foment de la recerca en la planificació de l’urbanisme sostenible, la governança urbana i la gestió de riscos.

La resiliència urbana no només s’aborda des d’una perspectiva de recuperació econòmica o de transformació urbanística i ambiental sinó també de resiliència social i digital per assolir un model inclusiu que ajudi a combatre la bretxa digital i garanteixi la igualtat de drets per a tothom.

La col·laboració entre Barcelona i ONU-Habitat és fonamental per portar a terme els projectes de resiliència urbana de les Nacions Unides, contribuir a la consecució de les agendes globals, compartir de manera global pràctiques innovadores de Barcelona i connectar la ciutat amb iniciatives globals com ara “Desenvolupant ciutats resilients 2030” i el Fòrum Urbà Mundial.

Aliança des del 2013 per construir resiliència urbana

Com a resultat de la relació entre Barcelona i el programa d’ONU-Habitat, el 2013 ONU-Habitat va instituir el Programa mundial de resiliència urbana i l’Urban Resilience Hub al Recinte Modernista de Sant Pau.

La primera fase de col·laboració es va dedicar a desenvolupar el perfil de resiliència de Barcelona recopilant dades i desenvolupant quatre línies transversals d’anàlisi:

  • accessibilitat de l’habitatge
  • accés als serveis bàsics
  • risc d’exclusió social
  • desigualtats de gènere

Barcelona és ara una referència per a altres municipis i dona suport a ciutats de països en vies de desenvolupament com Maputo i Dakar per millorar-ne la capacitat per implementar accions de resiliència.

Notícies relacionades