Requeriment a la Generalitat perquè aboni el deute de 42 milions per a les escoles bressol

La quantitat requerida correspon a les subvencions que la Generalitat hauria d’haver destinat a les escoles bressol municipals entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017. El requeriment és el pas previ a la presentació d'un recurs davant els tribunals.

18/01/2018 18:28 h

Cristina Suárez

A partir del curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament va deixar de finançar les escoles bressol municipals públiques, com havia fet fins aleshores mitjançant subvencions, tal com marca la llei. D’aquesta manera, el finançament va passar a recaure exclusivament en l’Ajuntament, que va assumir la part de la Generalitat, i en les famílies dels alumnes.

Si bé la quantitat corresponent al curs 2012-2013 ha prescrit, el requeriment municipal reclama l’abonament dels darrers quatre cursos, que suma 41,8 milions d’euros.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha manifestat: “Reclamem el que és de la ciutat, i sobretot reclamem uns diners que no són de l’Ajuntament, sinó que són dels infants i de les famílies de Barcelona. Si volem tenir una xarxa d’escoles bressol de qualitat com la que tenim, requerim que sigui un esforç compartit.” En els darrers dos anys l’Ajuntament ha fet continus intents sense èxit de mantenir converses amb el Departament d’Ensenyament perquè abonés al consistori les quantitats pendents.

Obligació legal

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que la Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’ensenyaments no universitaris, també del primer cicle de l’educació infantil de 0 a 3 tres anys, que es tracta d’una competència delegada als municipis. Alhora, l’Estatut també preveu la necessitat de dotar els ajuntaments dels recursos suficients per afrontar-ne les despeses.

El requeriment municipal s’emmarca en una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què s’indica que “la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat financera respecte de les llars d’infants gestionades per l’Ajuntament recorrent”. Com ha assenyalat la tinenta d’alcaldia Laia Ortiz, l’Ajuntament ha donat dos mesos de termini a Ensenyament per respondre al requeriment. Passat aquest termini, es presentarà un recurs contenciós administratiu als tribunals per tal que se satisfacin les quantitats pendents.

Notícies relacionades