Restriccions del trànsit en episodi de contaminació

A partir del desembre i en cas d'episodi de contaminació, els turismes més contaminants no podran circular dins la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona.

26/07/2017 13:27 h

Ajuntament de Barcelona

Els turismes més contaminants no podran circular quan la Generalitat declari un episodi de contaminació per a aquesta zona de baixes emissions, que inclou Barcelona (excepte els barris de Collserola, la zona industrial de la Zona Franca i les mateixes rondes), gairebé tot els barris de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs, i els barris de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior del perímetre de les rondes.

La mesura, que entrarà en vigor l’1 de desembre de 2017, afectarà els turismes que no disposin de les etiquetes ambientals Zero, Eco, C i B de la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, els vehicles que siguin de benzina anteriors a l’any 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). Durant l’hivern i la primavera 2017-2018 es fa una exempció temporal de les furgonetes (EURO 1 a EURO 4) i només es restringirà el trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 (anteriors al 1997).

En aquest enllaç podeu comprovar el distintiu ambiental del vostre vehicle, segons la classificació de la DGT, per saber-ne el contaminant potencial.

Les restriccions de trànsit s’establiran entre les 7.00 i les 20.00 hores, de dilluns a dijous, a partir de l’endemà de la declaració d’episodi. Pel que fa als divendres, l’horari de les restriccions està pendent de determinar.

Per tant, els vehicles esmentats podran circular, mentre duri l’episodi, només de nit, entre les 20.00 i les 6.59 hores dels dies laborables, i durant tot el dia en cap de setmana i festiu.

Els vehicles d’emergències (policia, bombers i ambulàncies), vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT. Igualment, en aquest període, en cas d’episodi, podran circular les motos, mentre no s’hagin entregat les etiquetes de la DGT per a aquests vehicles. A banda de les motos, també s’avaluaran per al proper protocol els camions, els autocars i autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.

Què és un episodi de contaminació ambiental?

És una circumstància puntual declarada per la Generalitat de Catalunya quan els nivells de contaminants atmosfèrics (les partícules en suspensió PM10 o el diòxid de nitrogen NO2) registrats en més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya de la zona superen els valors límit autoritzats per la Unió Europea (UE) i les previsions no indiquen una millora.

Quan hi hagi un episodi de contaminació ambiental d’NO2 es farà una crida explícita a l’ús del transport públic a més de restriccions de la circulació dels vehicles més contaminants. També se’n farà difusió per tots els mitjans possibles a fi que tothom disposi de tota la informació i s’instal·larà senyalització viària a les sortides de les rondes i els àmbits urbans inclosos a la zona de baixes emissions, en l’àmbit de les rondes de Barcelona, per indicar-ne la delimitació i les restriccions de circulació.

Una prioritat de salut pública

Més de dues-centes ciutats d’Europa ja disposen de zones de baixes emissions on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants com una de les mesures més efectives a favor de la qualitat de l’aire.

La població de Barcelona està exposada a nivells que superen els recomanats per l’OMS. Si es complissin aquests nivells, es calcula que a Barcelona es podrien evitar 659 morts prematures cada l’any. La inhalació de partícules agreuja algunes malalties i els infants, la gent gran, les persones amb malalties cardíaques o pulmonars, les persones amb asma i les dones embarassades en pateixen més els efectes.

Objectiu 2020

Aquestes restriccions, que s’apliquen ara només en cas d’episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivament permanents, més enllà dels casos d’episodi, i es faran extensives a tots els vehicles sense etiqueta de la DGT el gener del 2020, en què s’hauran implantat totes les mesures d’impuls de transport públic, aparcament, i altres mesures alternatives i compensatòries previstes.

Més informació

Notícies relacionades