Objectiu: la lluita contra les desigualtats

17/01/2016 10:29 h

Anna Pérez

Augmenta el nombre de barris amb rendes de valors extrems —molt baixes o molt altes— i disminueix el número de barris amb rendes mitjanes. El passat 13 de gener, l’alcaldessa Ada Colau va anunciar un Pla de barris per revertir la situació.

L’Informe de distribució territorial de la renda familiar disponible (RFD) per capita a Barcelona, que ofereix dades del 2014, ha revelat que la diferència entre els barris amb rendes de valors extrems continua eixamplant-se. Establint la mitjana de Barcelona com a 100, el barri amb un índex d’RFD més alt, Pedralbes, avança fins al 251,7, mentre que la Trinitat Nova, el barri amb un índex més baix, retrocedeix fins al 34,7.

Tenint en compte les dades recollides el 2007 i les obtingudes el 2014, els barris amb rendes molt baixes han passat de 8 a 19, i els barris amb rendes molt altes, de 5 a 8. En canvi, els barris amb rendes mitjanes han passat de 40 a 29.

El document també destaca la concentració acusada de barris amb renda baixa, ja que 8 de cada 10 barris amb rendes més baixes pertanyen al districte de Nou Barris. El 2014 es manté el fort contrast entre la zona oest i el nord-est de la ciutat.

El 13 de gener, amb l’objectiu de revertir la situació actual de desigualtat, l’alcaldessa, Ada Colau, va anunciar la posada en marxa d’un pla de barris que preveu una inversió de 150 milions d’euros en aquest mandat als barris més vulnerables, preferentment de l’eix Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i els barris de muntanya. S’hi adoptaran mesures per promoure la dinamització econòmica i la cohesió social en un termini de 10 anys.

L’Informe de distribució territorial de l’RDF del 2014 també mostra una lleugera millora de l’RFD per capita a Barcelona després del descens dels darrers anys. Aquest indicador augmenta un 1,1% i se situa en 19.335 euros. L’augment s’explica per la millora de l’ocupació, de l’activitat empresarial i de la situació econòmica general.

Les rendes mitjanes continuen sent majoritàries a Barcelona, però inferiors als nivells d’abans de la crisi. El 36,6% de les rendes de Barcelona són baixes, i un 15,5%, molt baixes.

La distribució de la renda per districtes dins de Barcelona és molt semblant a la d’anys anteriors, tant en posicions com en valors: Sarrià – Sant Gervasi continua sent el districte amb les rendes més altes, i Nou Barris, el districte amb les rendes més baixes. Les Corts, l’Eixample i Gràcia es troben per sobre de la mitjana; Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sant Andreu se situen per sota.

L’informe es presentarà el dimarts, 19 de gener, durant la Comissió d’Economia i Hisenda que tindrà lloc a l’Ajuntament.

El document pren com a indicador l’índex de renda familiar disponible (RFD), que permet mesurar la capacitat econòmica dels habitants de cada barri en relació amb la mitjana de la ciutat. Aquest índex s’obté combinant variables com la situació laboral, el nivell educatiu o la capacitat de consum.