S’amplia el termini per regularitzar les terrasses provisionals

Els establiments de restauració podran tramitar la continuïtat de les terrasses excepcionals instal·lades arran de la pandèmia fins al 31 de març en lloc de fins al 28 de febrer, com s’havia acordat inicialment. L’objectiu és donar més marge per presentar les sol·licituds i facilitar-ne la tramitació. El canvi en l’ordenança municipal es durà a votació al Ple del Consell Municipal de febrer.

22/02/2022 16:50 h

Ajuntament de Barcelona

La instal·lació o ampliació de terrasses excepcionals ha estat una de les actuacions extraordinàries per donar resposta a la crisi sanitària de la covid-19. Des del maig del 2020 s’han concedit 3.618 llicències, de les quals 1.483 han estat per a terrasses a la calçada, en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans.

Amb l’ampliació del termini fins al 31 de març, els restauradors i restauradores poden sol·licitar la regularització de les terrasses provisionals i obtenir una llicència ordinària d’ús de la via pública per a la instal·lació de terrasses. Poden fer el tràmit telemàticament en aquest enllaç.

La permanència de la terrassa estarà sempre condicionada a l’aprovació expressa de la viabilitat tècnica de la instal·lació i al compliment dels criteris d’accessibilitat, distàncies i garanties de pas per als veïns que marca l’ordenança.

Terrasses a la calçada

Les terrasses a la calçada hauran de disposar d’una de les set plataformes homologades que es van provar durant l’estiu passat per garantir l’accessibilitat, la visibilitat, el pas de vehicles de serveis i l’accés a equipaments i aparcaments. D’aquesta manera es podrà procedir a la retirada dels elements provisionals, com ara blocs de formigó i pilons grocs.

No hi podrà haver cap punt del para-sol a menys de 20 centímetres del límit exterior de la plataforma, i no s’admet l’ús de paravents ni de jardineres entre la plataforma i la vorera.

Els i les titulars de terrasses i ampliacions a la calçada podran acollir-se a la línia de subvencions per facilitar el canvi del mobiliari a la calçada. Aquesta línia disposa d’un fons total de fins a quatre milions d’euros.

Terrasses a la vorera

Respecte a les terrasses a la vorera, s’estudiaran cas per cas, seguint els criteris de l’ordenança, per preservar la continuïtat, evitar la dispersió i la fragmentació, assegurar el pas i l’accessibilitat i garantir un bon encaix amb l’entorn.

Si no se sol·licita la continuïtat d’una terrassa, es considerarà que s’hi renuncia. També es denegaran les sol·licituds de llicència en els casos següents:

  • Reincidència en la comissió d’infraccions de caràcter greu o molt greu en el termini de sis mesos anteriors al 31 de desembre de 2021.
  • Saturació d’establiments que posi en perill l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident.

Notícies relacionades