S'amplia el tram de transformació de Pere IV

22/01/2018 12:12 h

Districte Sant Martí

A l’abril s’actuarà al tram entre els carrers Selva de Mar i Josep Pla, que se suma al ja previst entre Josep Pla i la rambla de Prim.

La Comissió de Govern ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la reurbanització d’aquest vial entre els carrers de Selva de Mar i Josep Pla. Aquest tram se suma al de rambla de Prim – Josep Pla, aprovat inicialment el novembre passat, de manera que s’amplia la segona fase de la remodelació integral de Pere IV que s’executarà a la banda Besòs per convertir la via en un entorn més agradable, pacificat i amb prioritat per al vianant.

Està previst que els treballs comencin a l’abril i que finalitzi l’obra el març del 2019. En total s’actuarà en un tram de 800 metres amb una superfície de prop de 25.000 metres quadrats. El pressupost total que s’hi destinarà serà d’uns 13 milions d’euros: 6,82 milions d’euros per al tram Selva de Mar – Josep Pla, i 5,93 milions per rambla de Prim – Josep Pla.

Prioritat per a vianants i bicicletes

En continuïtat amb la nova secció del primer tram ja executat, al tram Selva de Mar – rambla de Prim es deixarà enrere la configuració actual de quatre carrils de circulació i es definirà una nova calçada de sentit únic en direcció Besòs. La calçada inclourà un carril de circulació i un carril de serveis destinat a zones de càrrega i descàrrega, aparcament de motos i altres serveis, al costat mar. La calçada es projecta totalment segregada i d’uns 30 metres d’amplada, excepte a Roc Boronat – Bilbao que és de 20 metres i en semiplataforma.

La nova calçada comptarà, a més, amb un carril bici bidireccional segregat al costat muntanya que permetrà establir una convivència adequada en calçada entre els diferents modes de transport i garantir la seguretat dels ciclistes.

Pel que fa a les voreres, la del costat muntanya serà de gran amplada, d’uns 15 metres, i la del costat mar, d’uns 5,45 metres. Per tant, el guany d’espai destinat al ciutadà gràcies a la reforma serà notable. A cada vorera s’hi instal·larà nou enllumenat urbà, i s’hi plantaran til·lers en alineacions.

La intervenció s’aprofitarà també per ubicar nou mobiliari urbà com ara bancs, papereres i aparcaments de bicicletes, així com adaptar passos de vianants, la semaforització i la senyalització de les cruïlles de la via. Així mateix, es reduirà l’aparcament en superfície.

Nou pas per convertir Pere IV en un nou eix cívic i patrimonial

D’aquesta manera, el Govern municipal dona resposta al compromís de continuar la transformació per fases després d’haver finalitzat al juliol el primer tram entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao.

L’objectiu final és contribuir a la dinamització dels barris per on conflueix la via i, alhora, revitalitzar el patrimoni industrial i la identitat històrica amb nous usos per a activitats econòmiques socials i cooperatives.