Tecnologia al servei de la ciutadania

La innovació municipal, adreçada a atendre els principals reptes de mobilitat, participació, drets socials, habitatge, medi ambient i urbanisme, es mostra a l’Smart City Expo World Congress d’enguany mitjançant l’exposició d’un total de 23 projectes.

13/11/2017 10:31 h

Ajuntament de Barcelona

Alguns dels projectes que ja s’han implementat, com per exemple la plataforma decidim.barcelona o la Bústia Ètica i de Bon Govern, han posat de manifest que la participació ciutadana ha esdevingut un element clau per al desenvolupament i la millora de solucions que donin resposta a les veritables necessitats de la ciutat.

És per aquesta raó que aquesta nova edició de l’Smart City Expo World Congress, que té lloc entre el 14 i el 16 de novembre, pretén posar un èmfasi especial en l’apoderament ciutadà, o dit amb altres paraules, en el foment de la participació activa dels ciutadans pel que fa als processos governamentals i la presa de decisions per impulsar canvis positius per a les seves comunitats i ciutats, a fi d’assolir la inclusió dels col·lectius més desfavorits i la construcció d’una societat més democràtica, equitativa i justa.

Habitatge

En el marc del congrés, també s’ha organitzat una trobada internacional de ciutats amb el lema “Smart housing in a smart city” per treballar sobre l’habitatge. Alguns dels elements més destacats són el debat sobre les mesures per estabilitzar la pujada de preus del lloguer, la presentació de l’informe sobre l’estat de l’habitatge a la Unió Europea o el nou cens d’habitatges buits i borsa de lloguer d’habitatges de Barcelona, que permetrà detectar els pisos buits i posar-los a disposició de la ciutadania a un preu inferior al del mercat.

En relació amb la resta de projectes, destaquen especialment la implementació del 5G, que ha de ser una eina per permetre democratitzar l’accés a les infraestructures de xarxes mòbils, la iniciativa GrowSmarter, que preveu la instal·lació de punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics, la creació de parades de taxis intel·ligents i la construcció d’habitatges d’alta eficiència energètica, el programa d’impuls i monitoratge de la generació d’energia solar o el repte conjunt llançat per Barcelona i Nova York sobre la mobilitat de les persones amb discapacitat visual.