S’atura el cobrament dels lloguers del parc públic fins al mes de juliol

24/03/2020 19:22 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona no cobrarà les quotes de lloguer dels habitatges del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig i juny. Un total de 8.748 famílies que viuen de lloguer en habitatges gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) no tornaran a pagar el lloguer fins al mes de juliol. Es tracta d’una nova mesura extraordinària adoptada per pal·liar els efectes de la pandèmia de Covid-19 i de la declaració de l’estat d’alarma. Les famílies barcelonines que viuen en aquests habitatges abonaran les mensualitats d’abril, maig i juny de manera prorratejada durant els divuit mesos següents, és a dir, entre el juliol del 2020 i el desembre del 2021. Aquesta moratòria i aquest prorrateig del lloguer també s’aplicarà als 400 locals comercials situats en baixos d’edificis i dels quals l’IMHAB ha promogut el lloguer i als 1.400 habitatges de protecció oficial en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.

A més, l’IMHAB revisarà les quotes de lloguer de les unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin. Aquesta és, de fet, una pràctica habitual de l’IMHAB, que rebaixa les quotes de lloguer quan les unitats familiars usuàries del parc públic pateixen baixades sobrevingudes dels ingressos. La Fundació Hàbitat3 també revisarà les quotes de lloguer en cas de necessitat per als més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona, de la qual ara mateix formen part 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels ingressos arran de la crisi per la Covid-19 ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin satisfer els pagaments. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer  Social no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent la mateixa quantitat que rebien fins ara.

Aquestes ajudes beneficiaran un total d’11.689 llogaters de l’IMHAB, dels quals 400 ho són de locals comercials, 1.400 són propietaris d’un habitatge amb protecció oficial (HPO), 891 viuen en habitatges de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona i 250 ho són d’habitatges cedits a través del programa de la Fundació Hàbitat3. Per poder aplicar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.

Les subvencions públiques per pagar lloguers privats estan garantides

L’Ajuntament vol aclarir també que les ajudes públiques per pagar lloguers privats, de les quals actualment es beneficien al voltant de nou mil famílies, estan garantides. El fet que les oficines d’habitatge estiguin tancades suposa una dificultat i una preocupació per a aquestes famílies, ja que hi han de presentar la fotocòpia dels rebuts mensuals per rebre les subvencions. Mentre duri aquesta situació, les famílies beneficiàries d’aquests ajuts poden enviar per correu electrònic una fotografia del seu rebut de lloguer. Les ajudes es tramitaran ara de manera exprés, i quan s’aixequi l’estat d’alarma, es revisaran i es completaran els expedients.

Crida a cedir pisos turístics per a la Borsa de Lloguer Social

L’Ajuntament fa una crida a propietaris i propietàries d’habitatges destinats a usos turístics, que poden veure reduïda l’activitat arran de la pandèmia, a incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona, per tal de posar aquests habitatges a disposició de la ciutadania a preus assequibles. De fet, en els últims dies, una desena de persones ja s’han animat a fer-ho. La Borsa de Lloguer Social ofereix diverses garanties i avantatges a aquests propietaris, que inclouen, entre altres mesures, una garantia de cobrament, subvencions a fons perdut per realitzar obres de rehabilitació de fins a 20.000 euros o una bonificació del 95% de la quota de l’IBI. El contacte es pot fer de manera telemàtica a l’enllaç següent.

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

Tal com s’ha fet amb la resta de serveis municipals, l’IMHAB ha adaptat l’activitat a la situació d’emergència sanitària mantenint només els serveis que es consideren essencials. Per això l’atenció a usuaris per incidències urgents en habitatges del parc públic que es farà de manera telefònica, per correu electrònic o telemàticament a través de l’enllaç següent. Els casos d’emergència habitacional es gestionaran a través del telèfon 010.

Etiquetes associades a la notícia