Segueix la remodelació de Pere IV, ara a l'extrem del Besòs

La transformació del carrer en un eix cívic i patrimonial continua amb la seva segona fase de reurbanització, que comprèn el tram entre la rambla de Prim i el carrer de Josep Pla

05/05/2018 16:10 h

Districte Sant Martí

Les actuacions estan destinades a recuperar espai per als vianants, amb voreres més amples i agradables (d’uns 15 m al costat de muntanya i 5,45 m al costat de mar), la plantació de til·lers, la instal·lació d’enllumenat i de nou mobiliari urbà i l’adaptació dels passos de vianants i de la senyalització.

Pel que fa al trànsit de vehicles, amb aquesta transformació la nova calçada tindrà un carril de circulació en direcció del Besòs, un carril de serveis destinat a la càrrega i la descàrrega o a l’aparcament de motos i un carril bici bidireccional segregat que permetrà garantir una mobilitat segura tant si el desplaçament és a peu, en bici o en vehicle motoritzat.

El nou plantejament dona prioritat
als vianants amb l’ampliació de les voreres,
la renovació del mobiliari urbà, la incorporació
de verd i la reducció del trànsit de vehicles

A més, en les properes setmanes s’iniciaran les obres en el tram entre el carrer de la Selva de Mar i el carrer de Josep Pla. Totes dues intervencions es completaran en un termini de deu mesos i, en conjunt, cobriran 800 metres del carrer de Pere IV i tindran un cost global de 13 milions d’euros. Aquestes obres donen continuïtat a la primera fase de reorganització de la via, entre el carrer de Roc Boronat i el carrer de Bilbao, que van acabar l’estiu passat.

Una transformació amb els veïns i les veïnes

La reconversió integral de l’eix Pere IV va molt més enllà de la transformació urbana, i pretén convertir aquest carrer en un pol d’atracció d’activitat social, cooperativa i econòmica que doni prioritat a entitats i empreses vinculades al territori i que revitalitzi el patrimoni industrial i la identitat històrica del barri des del barri.

El Districte de Sant Martí col·labora amb veïns i entitats de la Taula Eix Pere IV per definir els diferents projectes que formen part de la transformació de l’eix, com la reurbanització del carrer de Pere IV, la recuperació de La Escocesa, on es construiran habitatges i equipaments públics, o la transformació de l’antic Cinema Pere IV, que serà un nou centre sociocultural i la nova subseu del Districte.

Afectacions per les obres

Les actuacions a l’eix Pere IV entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim començaran al costat de mar de la via, mantenint una vorera d’un mínim de 2,5 metres per garantir la seguretat i l’accessibilitat dels vianants. Així mateix, es modificarà el pas de vehicles, que únicament podran circular en sentit Besòs. Un cop s’acabin les obres a la banda de mar, s’iniciaran les actuacions al costat oposat del carrer, mantenint el sentit del trànsit en direcció Besòs.

El carrer de Puigcerdà romandrà tallat durant tota l’obra, i per això la parada de bus entre aquesta via i el carrer del Maresme quedarà anul·lada, i el recorregut alternatiu circularà per la rambla de Prim i el carrer de Cristòbal de Moura (línies B25 de TUSGSAL i N11 del nit bus). Per la seva part, les interseccions dels carrers del Maresme i de Josep Pla continuaran obertes; per tant, la parada situada en el tram entre els carrers de Josep Pla i de Puigcerdà continuarà funcionant amb normalitat.

Etiquetes associades a la notícia