Si voleu impulsar l’ESS i teniu un projecte, La innoBAdora és el vostre espai

La innoBAdora és l’espai de Barcelona Activa pel creixement col·laboratiu que va obrir ara farà un any a innoBA, el nou Centre de referència per a la Innovació Socioeconòmica. Actualment, 16 iniciatives de diferents sectors i amb diferents realitats hi troben un espai adaptat a les seves necessitats diverses amb unes tarifes adaptades a l’ús que en fan.

07/11/2019 11:51 h

Ajuntament de Barcelona

A La innoBAdora fem economia social i solidària buscant fórmules per augmentar l’impacte social i mediambiental dels projectes, millorar en pràctiques internes i enxarxar-nos amb l’univers del cooperativisme, l’ESS i la innovació socioeconòmica.

A La innoBAdora, grups, organitzacions i empreses poden desenvolupar i consolidar les seves iniciatives socioeconòmiques acompanyant-se mútuament i amb el suport de Barcelona Activa. Hi troben el suport tècnic i les infraestructures necessàries per fer créixer el seu projecte durant un termini màxim de tres anys.

Algunes iniciatives tenen punts de treball que utilitzen exclusivament. Els hi oferim el que ofereixen els espais de cotreball: taula, cadira, espai d’emmagazetmage, sales de reunions connexió a internet, menjador… però sobretot compten amb un entorn d’acompanyament col·laboratiu i especialitzat per tal de fer créixer la seva iniciativa.

Altres iniciatives no necessiten fer-ne un ús tan assidu, bé perquè estan en un moment primerenc, on encara no tenen un volum de negoci considerable o bé, perquè les seves necessitats infraestructurals no passen per tenir un punt de treball específic per la iniciativa, perquè treballen a casa o es mouen molt per la ciutat. Glocalshare o Cohousing Lab són dos iniciatives que estan en procés de consolidació i encara no necessiten un punt de treball fixe. La iniciativa Marges ha fet servir la innoBAdora com a base per reunions, perquè el seu dia a dia, especialitzat en l’acció comunitària, feia que gran part de la jornada fos en altres espais.

A aquestes iniciatives els hi oferim la possibilitat d’utilitzar les infraestructures de La innoBAdora durant un seguit d’hores setmanals (deu, vint o trenta). Dintre d’aquest paquet d’hores, les empreses poden treballar individualment, fer ús de les sales de reunions, rebre correspondència i, com no podria ser d’una altra manera, formar part de la comunitat d’incubació i participar del conjunt d’activitats que s’ofereixen.

De fet, a La innoBAdora les iniciatives s’acompanyen, amb una perspectiva holística, integrant aspectes de sostenibilitat econòmica, de gestió, d’estratègia, d’impacte social, d’organització interna i de cura de les persones amb un model de creixement col·laboratiu i de corresponsabilització.

La diversitat de La innoBAdora no només es reflecteix en l’ús que es fa de l’espai sinó, també, en el tipus d’organitzacions que s’hi instal·len. La innoBAdora acull projectes socioeconòmics innovadors. La majoria són iniciatives empresarials que ofereixen productes i serveis tenint en compte el conjunt de pràctiques i valors de l’ESS, però també està oberta a altres fórmules d’impuls de l’ESS i la innovació socioeconòmica. Actualment, acull a Dimmons, un grup de recerca vinculat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i espera poder acollir a altres experiències vinculades a l’ESS.

Fet i fet, La innoBAdora creix en la seva diversitat ja que iniciatives amb diferents trajectòries, moments vitals, sectors i necessitats conviuen compartint espai, infraestructures i un programa d’activitats comú. Per això va ser dissenyada tenint en compte aquesta flexibilitat en els usos, perquè en definitiva, no hi innovació si no busquem créixer fora dels marges.

Si voleu impulsar l’ESS i teniu un projecte, La innoBAdora és el vostre espai.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia