S'inaugura el nou CAP Vila de Gràcia - Cibeles

El divendres 28 d'abril a les 16:00 h s'inaugura el nou CAP Vila de Gràcia - Cibeles amb la presència del conseller de salut, Antoni Comín, el regidor del Districte de Gràcia, Eloi Badia, i la comissionada de salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.

27/04/2017 08:00 h

Districte Gràcia

El 27 de març de 2017 va entrar en funcionament el nou Centre d’Atenció Primària (CAP) Vila de Gràcia – Cibeles, d’uns 1.700 m2, situat al carrer Còrsega 363. D’aquesta manera, les 25.791 persones assignades a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 6B, que fins ara eren ateses al CAP Pare Claret (ABS 6A), disposen d’aquest nou centre ubicat en la seva àrea d’influència.

En aquest nou CAP, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), s’integren els dispositius d’atenció primària i de salut mental d’adults, d’aquesta manera, part dels usuaris del Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMA) de Gràcia passen a ser atesos en aquest nou centre. Així s’apropa l’atenció a la salut mental també a la població d’aquestes ABS i es millora la coordinació. La inversió, llargament reivindicada pel veïnat i iniciada l’any 2009, forma part del conveni entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la xarxa sanitària a la ciutat, que posa una prioritat especial en la renovació dels dispositius d’atenció primària i salut mental.

L’equip d’atenció primària (EAP) està format per metges de medicina familiar i comunitària, personal d’infermeria, treball social i personal d’atenció a la ciutadania. Aquest conjunt de professionals presta serveis d’atenció sanitària integral, amb activitats preventives i d’educació sanitària, fa seguiment de les malalties cròniques i segueix programes d’atenció domiciliària. Tot plegat dins del marc del sistema públic de salut i, per tant, accessible i gratuït per a tota la ciutadania.

Entre les principals línies de treball que vol impulsar l’equip destaca la consolidació del treball en la metodologia de la millora contínua, l’impuls de nous models d’abordatge a la cronicitat i la incorporació de la comunitat a l’organització. Cal esmentar que els serveis de pediatria, d’atenció a la salut sexual i reproductiva, d’odontologia i de diagnòstic per la imatge es mantindran al CAP Pare Claret (carrer Sant Antoni Maria Claret, 21, plantes 3a i 1a), amb una major qualitat de l’atenció gràcies a l’espai alliberat pel trasllat de les persones de l’ABS 6B al nou CAP Vila de Gràcia – Cibeles.

Amb la posada en funcionament d’aquest equipament d’atenció a la salut de proximitat, s’avança de manera evident en la consecució de l’objectiu que l’atenció primària sanitària pública a Catalunya segueixi sent capdavantera en qualitat i innovació.