Subvenció extraordinària per a centres i alumnes d’educació especial

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) atorgarà una subvenció extraordinària oberta de 600.000 euros a 25 centres d’educació especial de Barcelona per donar suport a les despeses associades a l’aplicació dels protocols d’actuació per fer front a la covid-19. Els ajuts, adreçats a facilitar l'atenció dels infants escolaritzats i llurs famílies durant el curs 2020/21, es podran destinar a incrementar el personal dels centres educatius, a comprar equips de protecció individual, a pagar el lloguer o adequar espais i a comprar material tecnològic per garantir l’educació a distància.

14/11/2020 10:23 h

Ajuntament de Barcelona

Els ajuts es poden destinar a:

  • Reforçar els professionals, com personal de suport a les aules i els patis, sobretot per a les quarantenes supervisades que es fan a l’escola, personal extraordinari per a la neteja d’espais, personal d’acompanyament i suport a les famílies per a les quarantenes al domicili en cas de persones diagnosticades, personal de suport sanitari per atendre necessitats sobrevingudes dels grups escolars i orientar les famílies, i personal de suport de treball social per fer el seguiment de les famílies i tramitar gestions relacionades, per exemple, amb la sol·licitud d’ajuts econòmics.
  • Comprar equips de protecció individual i material necessari per garantir la seguretat de l’equip docent i l’alumnat, així com material informàtic i tecnològic per poder mantenir una formació a distància de qualitat i que contribueixi a reduir la bretxa digital.
  • Pagar el lloguer o adequar espais per a l’atenció segura de l’alumnat amb discapacitat.
  • Altres despeses vinculades a la covid-19.

Etiquetes associades a la notícia