Subvencions per a la digitalització del comerç i la restauració

Aquesta partida d’un milió d’euros es podrà ampliar si el nombre de sol·licituds que es presenten ho requereix, tal com va passar l’any passat, quan la partida inicial va ser de mig milió d’euros i es va incrementar fins a 1,2 milions per atendre la demanda. Aquesta línia de subvencions, una de les mesures principals per impulsar la digitalització del comerç, se suma al ‘marketplace’ que es posarà en marxa aquest any, la formació que proporciona Barcelona Activa i els serveis d’assessorament individual a comerços i restauració.

27/04/2021 16:35 h

Ajuntament de Barcelona

Els mesos de pandèmia i els nous hàbits de compra de la ciutadania han posat clarament de manifest la necessitat que els establiments presencials de la ciutat avancin en la digitalització i el posicionament a internet. Amb aquesta línia d’ajuts es vol impulsar i accelerar aquesta transformació digital del sector, tenint en compte el caràcter estratègic que té en l’economia de la ciutat, per tal que pugui adequar-se amb la celeritat necessària als nous canals de compra.

Les sol·licituds es podran fer entre el 31 de març i el 13 de maig a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona o a les oficines d’atenció ciutadana, en el cas de les persones físiques que no estiguin obligades a relacionar-se amb l’Administració de manera telemàtica. Han d’estar destinades a sufragar inversions en digitalització d’establiments fetes durant l’any 2021, i la quantia de la subvenció serà del 50% del projecte, sempre que no superi els 6.000 euros.

Per poder accedir a aquests ajuts, els establiments locals i de proximitat han d’estar situats en planta baixa, a peu de carrer, dins de la trama urbana de la ciutat de Barcelona, i tenir el domicili fiscal a la província de Barcelona. Les subvencions es dirigeixen en exclusiva als tipus d’establiments de comerç, serveis i restauració següents:

  • Establiments comercials individuals de venda al detall.
  • Parades de mercats municipals.
  • Establiments comercials individuals: tallers i serveis de reparacions mecàniques; serveis fotogràfics i audiovisuals; copisteries i arts gràfiques; serveis de reparacions; agències de viatges detallistes; tintoreries i bugaderies; perruqueries, salons d’estètica i bellesa; serveis de menjar preparat i catering; bars i restaurants, o clíniques veterinàries amb botiga física.