Tancats tots els parcs i espais de lleure a l’aire lliure

Els parcs i jardins de la ciutat estaran tancats com a mesura preventiva per contenir la propagació de la Covid-19. No es podrà accedir a les platges ni estar-se als parcs que no es puguin tancar.

16/03/2020 11:04 h

Ecologia Urbana

D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu de contenir la propagació de la Covid-19, els parcs i jardins de la ciutat estan tancats al públic.

El tancament afecta els 148 parcs que tenen portes d’accés, però la mesura s’aplica a tots els parcs i jardins, que no es poden fer servir com a espais de lleure o estada, només com a lloc de pas. Alhora, queda prohibit utilitzar les àrees de joc infantils.

Pel que fa a les platges de la ciutat, totes tenen hissada la bandera vermella i està prohibit passejar-hi. A partir del 16 de març també han deixat de funcionar les fonts ornamentals de la ciutat. Es mantenen actius els serveis de control i reparació del clavegueram i l’enllumenat.

Segons el decret de serveis públics essencials, es mantindran operatius els serveis d’incidències a l’arbrat i també el manteniment bàsic d’espais verds i jocs infantils. A més, es mantindran les desinfeccions de les àrees d’esbarjo de gossos amb la programació habitual.

En aquest sentit, s’han modificat les dinàmiques dels equips de treball i s’ha establert un sistema de torns que permet assegurar el servei i, sobretot, protegir les treballadores i els treballadors de l’Institut de Parcs i Jardins amb les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries.