Taula Salut Mental districte de Nou Barris

La Comissionada de Salut Gemma Tarafa i la Regidora del districte Janet Sanz inauguren la constitució de la Taula de Salut Mental de Nou Barris, la tercera de les taules de districte previstes al Pla de Salut Mental de Barcelona aprovat al setembre de 2016.

07/03/2018 11:39 h

barcelona.cat

Quin és el seu objectiu?

Tant la Taula de Salut Mental de Nou Barris, com les següents que s’aniran constituint a la resta de districtes, tenen com objectiu principal articular els diferents actors implicats en salut mental en cada territori i elaborar un pla de treball anual. L’evolució d’aquest pla anual es traslladarà tant a la Taula de Salut Mental de Barcelona com al consell de salut del districte corresponent.

Quins son els seus membres?

Entre els membres de la Taula de Salut Mental del districte de Nou Barris hi són el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats d’afectats i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, oficines de l’habitatge i el tècnic/a de salut del districte, entre d’altres.

Quines son les seves funcions?

Seguin els principis de participació activa, autonomia i consens, la Taula de Salut Mental de Nou Barris ajudarà a:

  • Aterrar aquelles accions del Pla que tenen un caràcter territorial.
  • Conèixer i articular tots els agents de la salut mental del districte.
  • Assegurar la planificació i gestió de les diferents línies d’acció en el territori.
  • Aprofitar potencialitats.
  • Detectar necessitats del districte en matèria de salut mental.
  • Fer un pla de treball anual i traslladar-lo a la Taula de Salut Mental de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona ha posicionat la salut mental com a prioritat degut a que 1 de cada 4 persones conviurà amb un trastorn mental al llarg de la seva vida. Per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona va elaborar el seu primer Pla de salut mental, que va ser aprovat el setembre de 2016, amb els objectius de promoció, prevenció i atenció de la salut mental dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. El Pla s’estructura en 4 línies estratègiques, 11 objectius i 111 línies d’acció concretes.

Es tracta d’una estratègia compartida de ciutat en què han participat els grups polítics municipals, diferents sectors de l’Ajuntament, com salut, ocupació, etc, entitats i organitzacions proveïdores de serveis de salut mental, organitzacions professionals i científiques i d’altres institucions com l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.