Tecnologia digital lliure, segura i auditable a les escoles

Es posa en marxa, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, un projecte pilot per generalitzar l’accés lliure i segur a la tecnologia digital als centres educatius públics de primària i secundària de la ciutat, que vol garantir la privacitat i el control de les dades per part dels centres i assegurar el respecte als drets digitals de la comunitat educativa.

10/12/2020 15:35 h

Ajuntament de Barcelona

Cinc centres educatius de la ciutat rebran infraestructures, recursos pedagògics, acompanyament i serveis tècnics per aconseguir una digitalització segura a través de tecnologies lliures, auditables i àgils.

Els propers mesos es desplegarà un paquet d’eines integral de manera automatitzada amb Moodle, Nextcloud, Big Blue Button, Jitsi i Ehterpad, entre altres eines, que estarà en ple funcionament al mes de març.

Oferint una alternativa oberta i auditable a programaris privats molt extensos es pretén facilitar l’educació, especialment l’ensenyament en línia en entorns segurs i on les dades generades siguin gestionades, controlades i auditades per qui les genera.

El pla té els objectius següents:

 • Desenvolupar un programari lliure i auditable 100% competitiu per a l’educació digital.
 • Promoure l’ús d’infraestructures totalment segures i que garanteixin la privacitat i la sobirania de les dades personals.
 • Formar la comunitat educativa en l’ús d’aquestes tecnologies.
 • Desenvolupar l’esperit crític envers internet i els entorns digitals.
 • Fomentar el coneixement de conceptes bàsics sobre privacitat, seguretat i drets digitals.
 • Generar emprenedoria ètica, distribuïda i de proximitat.
 • Reduir la despesa a llarg termini i augmentar l’autonomia i la llibertat d’elecció dels centres.
 • Investigar i dissenyar buscant la sostenibilitat del projecte i l’aplicació a altres centres.

Per fer-ho, el projecte, dissenyat per Xnet, es basa en:

 • Servidors segurs amb criteris ètics i respectuosos amb els drets humans i digitals.
 • Un paquet d’aplicacions i eines lliures i auditables adaptades a les necessitats dels centres.
 • Un servei de suport amb acompanyament als centres en l’ús dels nous sistemes.

El projecte s’emmarca en el Pla de xoc d’inclusió digital municipal, l’aposta del consistori per garantir la igualtat d’oportunitats en el context actual de crisi social i econòmica.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades