Barcelona Cuida, nou espai de referència en l’àmbit de les cures

L’Espai Barcelona Cuida obre les portes com a servei estratègic per atendre les necessitats de les persones cuidadores i receptores de les cures i dels professionals del sector. El centre disposa de set professionals que treballen en xarxa amb les persones i les entitats i que ofereixen assistència presencial, telefònica i telemàtica.

10/04/2019 14:11 h

Ajuntament de Barcelona

El servei d’acompanyament de l’Espai Barcelona Cuida se centra a informar i assessorar sobre els recursos existents al voltant de la cura, com tràmits concrets, suport emocional i altres necessitats emergents d’aquesta realitat com, per exemple, el reconeixement del grau de dependència, la formació de les persones cuidadores i els drets laborals vinculats al sector de les cures.

De fet, el centre s’ha pensat com un punt neuràlgic que reculli tota la informació vinculada al món de les cures. El web, que ja està en funcionament, posa a l’abast de tothom una llista de més de vuit-cents recursos de la ciutat dirigits a persones que són cuidades o que cuiden.

L’equip de professionals, format per set persones a temps complet, a més del personal de recepció i de professionals especialitzats a temps parcial, atén diferents tipus de perfils:

  • Persones que tenen cura de familiars o persones properes. A Barcelona, una de cada quatre persones cuida alguna persona de la xarxa familiar o de convivència. La responsabilitat i la dedicació a les cures de manera sostinguda pot ocasionar esgotament físic i emocional.
  • Persones cuidadores professionals a la llar. El servei també s’adreça a les persones que cuiden en un domicili de manera remunerada, independentment de la relació laboral i de la situació administrativa que tinguin, per facilitar-ne la formació, l’acreditació i la defensa dels drets.
  • Professionals de serveis socials, comunitaris i de salut. Les persones i equips de serveis socials, espais comunitaris i de l’àmbit de la salut són fonamentals en l’atenció directa, tant a persones receptores de cures com a famílies cuidadores i persones treballadores del sector. La coordinació amb aquests col·lectius i el treball en xarxa és un dels plantejaments clau de l’Espai Barcelona Cuida.
  • Entitats. Les organitzacions, entitats i col·lectius de l’àmbit de les cures disposen d’un ampli ventall de recursos, xarxes i relacions que representen un suport fonamental per a les persones implicades en la cura.
  • Persones que vulguin planificar la seva cura. L’objectiu és donar informació a persones preocupades per la seva situació present o futura, ja sigui per una situació de dependència o discapacitat o bé per l’envelliment.

A més, els professionals d’àrees diferents i les entitats socials componen un consell assessor per ajudar a millorar el funcionament del centre, dissenyar la programació dels tallers formatius que es duguin a terme i potenciar espais puntuals de trobada.

Ciutat cuidadora

La posada en marxa del centre Barcelona Cuida és una de les 68 actuacions previstes a la Mesura de govern per una democratització de la cura 2017-2020 i que s’articula en l’estratègia Barcelona Ciutat Cuidadora. Les iniciatives que recull responen a la necessitat de situar les cures com un aspecte fonamental de les polítiques econòmiques, no només perquè totes les persones seran cuidades i/o cuidaran en algun moment de la vida, sinó perquè l’envelliment progressiu de la població fa pensar que aquesta necessitat augmentarà i és convenient preveure-ho amb antelació.

Informació pràctica de l’Espai Barcelona Cuida

Ubicació: avinguda del Marquès de l’Argentera, 22 (emplaçament provisional fins a la posada en marxa de l’espai definitiu, en obres de condicionament, al carrer de Viladomat, 127).

Horaris d’atenció presencial

  • De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 18.30 hores.
  • Primer cap de setmana de mes: dissabtes, de 16.00 a 19.30 hores, i diumenges, de 10.00 a 13.30 hores.

Servei d’atenció telefònica

  • Telèfon: 934 132 121. Horari ininterromput de 8.15 a 19.00 hores.

Servei de consultes telemàtiques

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades