Més flexibilitat per a l'exercici polític municipal

Els membres de la corporació municipal podran exercir el vot de forma telemàtica en cas de maternitat, de paternitat, d'embaràs o de malaltia greu. També es podrà exercir aquesta modalitat de vot en les votacions del Plenari del Consell Municipal.

05/12/2017 17:37 h

Redacció

Amb aquesta iniciativa, aprovada a la Comissió Conjunta celebrada aquest 5 de desembre, s’inicien els tràmits per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) a fi de millorar la compatibilitat de la vida quotidiana amb l’exercici polític.

Després d’aquests tràmits, la iniciativa s’haurà de sotmetre a informació pública durant 30 dies a comptar de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província perquè s’hi puguin presentar al·legacions, suggeriments o esmenes.

L’acord sobre l’aprovació definitiva del text es farà al Plenari del Consell Municipal, el mateix òrgan en què ja es va aprovar el ROM vigent, el 16 de febrer del 2001.

Etiquetes associades a la notícia