Una ciutat que dona veu a la diversitat

Més d'un centenar de nacionalitats conviuen a Barcelona. Persones que hi viuen, que hi treballen i enriqueixen la ciutat amb cultures, costums i creences que fan de Barcelona un referent per a molta gent. L'Ajuntament fomentarà ara que també participin, facin sentir la seva veu i incideixin en tot allò que els afecta com a veïns i veïnes de la ciutat.

14/02/2018 18:41 h

Redacció

Aquesta mesura de participació diversa, que s’emmarca dins del nou reglament, pretén fomentar una participació més àmplia de les persones d’orígens i de contextos culturals diversos en les decisions polítiques de la ciutat, i que aquesta diversitat, que representa un 25% de la població, sigui reconeguda i expressada en els canals de participació de l’Ajuntament.

Aquest reconeixement i esforç per fer visible la diversitat es complementa amb quatre eixos més. En primer lloc, s’estableix que la institució ha d’aprofundir en el coneixement de les diferents realitats i necessitats socioculturals entorn de la participació i generar conjuntament espais d’autoorganització per a aquests col·lectius.

El personal municipal ha d’incorporar, de manera activa, una perspectiva intercultural en les actuacions destinades a promoure la participació ciutadana. De la mateixa manera, els canals i mitjans de comunicació municipals han de tenir en compte l’aplicació de criteris de diversitat cultural, mentre que des de la institució s’ha de facilitar l’exercici dels drets polítics de totes les persones residents a la ciutat.

Més participació, més democràcia

El 6 d’octubre de 2017 el Plenari municipal va aprovar el nou Reglament de participació ciutadana, que involucra la ciutadania en els processos de decisió política de la ciutat, per posar l’interès col·lectiu al davant de la mirada individual. El reglament reconeix com a ciutadans amb drets polítics totes les persones empadronades a Barcelona més grans de 16 anys, i amplia així el nombre de persones que poden ser consultades.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades