Balanç positiu del Pla d’adolescència i joventut 2017-2021

El Pla d’adolescència i joventut 2017-2021 s’ha acabat amb resultats positius, com l’increment d’un 23% de les accions adreçades a les persones joves o el total de 283.571 persones beneficiàries l’any 2021, un 27,9% més que quan va començar, el 2017. Els indicadors d’actuació obtenen una nota mitjana de 5,2 en una escala del 0 al 7.

14/06/2022 16:04 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla d’adolescència i joventut, presentat en el Ple del 30 de juny de 2017, constitueix l’instrument fonamental d’actuació que garanteix els drets de les persones joves i té com a objectiu fomentar la seva autonomia. Aquesta missió es desenvolupa en una estructura de quatre grans principis rectors d’actuació: la promoció de l’emancipació juvenil, el protagonisme dels joves en la transformació social, la concepció integral del benestar i el territori accessible i sostenible per viure.

El Pla d’adolescència i joventut 2017-2021 es tanca amb 180 mesures executades l’any 2021 a través de 362 indicadors, un 71,9% dels indicadors en situació consolidada o amb el projecte acabat, un 17,1% (25) dels indicadors no han passat de l’estadi iniciat i un 6,9% (10) han quedat com a no iniciats. A més, set accions s’han desestimat. Els darrers dos anys ha augmentat el nombre d’indicadors per la incorporació de noves accions plantejades en la mesura de govern “La joventut al cap 2021-2022”, presentada el març del 2021.

Pel que fa als àmbits i atenent a la nota mitjana, la majoria queden per sobre del 4 i només l’espai públic i la transició ecològica han acabat per sota de la nota de tall (3,5). Aquest darrer any destaca la pujada de l’ocupació, que ha acabat sent l’àmbit del pla més rellevant, amb una nota mitjana de 6,4. En segon lloc hi ha l’àmbit dels esports, amb un 6,1, i la igualtat i les diversitats, amb un 6.

En les concrecions, destaquen accions com l’orientació i l’acompanyament a la feina, la superació del 30% de reserva d’habitatge de protecció oficial (adjudicant el 36,5%), l’ampliació dels serveis d’escolta emocional i la tasca dels serveis Infojove.

Etiquetes associades a la notícia