Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Creix l’emancipació i el nivell d’estudis del jovent de la ciutat

L’Enquesta a la joventut de Barcelona 2020 permet conèixer les condicions de vida, els hàbits i els valors de les i dels joves barcelonins d’entre 15 i 34 anys. L’enquesta recull les dades més rellevants respecte als tres grans àmbits que repercuteixen en l’emancipació i el futur projecte de vida dels i de les joves de la ciutat: habitatge, educació i ocupació.

18/08/2021 11:27 h

Ajuntament de Barcelona

Per primera vegada s’ha inclòs a la mostra la població jove no empadronada a la ciutat però que hi resideix des de fa com a mínim sis mesos, per tal que l’enquesta s’apropi més a la realitat social de la ciutat.

El 58% dels i de les joves no han nascut a Barcelona: d’aquests, el 33,2% ha vingut per motius laborals, el 27,3% per estudis i el 21,8% amb la família. El 64,4% dels i de les joves residents a la ciutat són de nacionalitat espanyola, el 7,5% de països de la Unió Europea i el 28,1% de fora d’Europa.

En general, els i les joves residents a Barcelona valoren positivament el seu nivell de satisfacció amb la vida, amb una nota de 7,7. Estan especialment satisfets amb la família i els amics; en canvi, la situació econòmica i el món laboral són els àmbits que els desperten més preocupació.

Habitatge

El 76% dels i de les joves d’entre 25 i 34 anys estan emancipats: conviuen principalment amb la parella amb o sense fills (40,4%), o comparteixen pis amb amics i amigues (22%). 

Alhora s’incrementa la taxa de persones emancipades en el grup de 20 a 29 anys, que puja més de 20 punts en comparació amb l’any 2015. Aquest increment s’explica per la incorporació en la mostra de joves no empadronats, que sovint venen a viure a Barcelona per estudiar o treballar.

D’aquests joves emancipats, més del 83% viu en un habitatge de lloguer, 8 punts més que l’any 2015, i només un 8% en pisos de propietat. La despesa mitjana mensual dels joves que viuen de lloguer o paguen hipoteca és de 893,8 €.

Ocupació

El 67,3% dels joves que treballen disposen d’un contracte indefinit i un 27% d’un contracte temporal, més prevalent entre els més joves, les dones i els nascuts fora de l’Estat.

Si tenim en compte la població jove activa a la ciutat, la taxa d’atur ja registrava una tendència de creixement arran de la pandèmia de la covid-19: del 7,2% al juny del 2019 ha passat al 13,3% al juny del 2020, moment en què es va realitzar l’Enquesta a la joventut 2020.

Educació 

El 55,5% dels i de les joves de 25 a 34 anys tenen estudis universitaris, 5 punts més que en l’última enquesta, i un 10% arriba fins a l’ESO com a màxim. El 60% dels i de les joves que treballen tenen feines força o molta relacionades amb els estudis cursats.

Barcelona es manté com a ciutat referent per als i per a les joves de l’Estat i l’estranger que volen cursar estudis superiors.

Informe La joventut de Barcelona l’any de la pandèmia

La realització de l’enquesta va coincidir amb l’inici de la pandèmia, fet que va permetre recollir-ne l’impacte en la població més jovePer aprofundir més en aquestes dades, s’ha elaborat l’informe La joventut de Barcelona l’any de la pandèmia, un recull de deu anàlisis realitzades per autors i autores provinents de diferents àmbits de la recerca social i per persones expertes en la dimensió que analitzen.

El 17 de setembre tindrà lloc un acte de presentació de l’informe, en format virtual, en què es debatrà sobre diferents àmbits com l’educació, l’habitatge, la precarietat laboral, el lleure digital o la salut més joves. Podeu inscriure-us-hi a través d’aquest formulari.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades