Avaluació intermèdia del Pla d’adolescència i joventut 2017-2021

Els serveis municipals d’informació, assessorament i acompanyament van fer 293.589 atencions a adolescents i joves durant l’any 2018. Així es recull al balanç del Pla d’adolescència i joventut 2017-2021, que avalua el grau de desenvolupament de les 182 mesures del pla durant els dos primers anys de funcionament.

21/01/2020 12:00 h

Joventut

El Pla d’adolescència i joventut 2017-2021 es va aprovar el juny del 2017 després d’un llarg procés de participació amb centenars de joves i experts, i consta de quatre eixos principals: facilitar l’emancipació, contribuir al benestar dels i les joves, fomentar la seva participació en la transformació social i treballar des de la proximitat dels barris.

Entre els serveis que més es van utilitzar i les activitats en què més es va participar destaquen els punts infoJOVE —amb més de 72.000 usos—, les més de 45.000 persones participants en programes educatius, sobretot d’orientació per a futurs estudis, o les 44.000 atencions sobre salut sexual i reproductiva que els diferents serveis van oferir.

D’altra banda, més de 33.000 adolescents van ser beneficiaris de programes d’esport, més de 18.000 van gaudir de descomptes en cultura i prop d’11.000 van fer ús dels diferents programes d’ocupació desenvolupats pels diferents serveis municipals.

Impuls destacat a l’atenció emocional dels joves

En l’àmbit de la salut, s’ha donat un fort impuls municipal per ampliar la xarxa del servei “Aquí t’escoltem“, equips d’atenció i orientació emocional per a adolescents i joves que són un dels pilars del sistema municipal d’atenció emocional als adolescents i joves de la ciutat.

Durant l’any 2019 el servei va fer 14.672 atencions. Des que es va implantar el pla s’han obert quatre punts “Aquí t’escoltem”, i actualment nou districtes disposen d’aquest servei. La previsió és completar els deu districtes l’any 2020.

En la mateixa línia, també s’ha incrementat el nombre d’usos del Centre per a Famílies amb Adolescents. El nombre d’atencions personalitzades a famílies va passar de 396 l’any 2017 a 421 l’any 2018, i en el cas de la participació en les accions formatives i d’acompanyament a les habilitats parentals es va passar de 1.226 a 1.569.

Prop de 44.000 atencions sobre salut sexual i reproductiva als centres de salut

Els indicadors també assenyalen que 43.923 adolescents i joves van rebre atenció individual en centres d’atenció primària i altres centres especialitzats sobre temes de salut sexual i reproductiva. A més, 5.035 alumnes d’educació secundària van participar en tallers sobre salut afectiva i sexual durant el 2018, un 9% més que l’any 2017, en què hi van participar 4.604 alumnes.

Pel que fa a l’activitat esportiva, durant el 2018 un total de 17.684 adolescents van participar en el pla d’activitats “L’escola fa esport a la ciutat” (un 16% més que el 2017), 10.381 adolescents van participar en activitats esportives de la campanya Vacances d’estiu, impulsada i coordinada per l’Ajuntament, i 3.951 adolescents van rebre subvencions d’ajudes a les famílies.

Un total de 45.760 joves i adolescents van participar en activitats de reforç escolar

Dels diferents àmbits que recull el Pla d’adolescència i joventut, el de l’educació és el que més s’ha desenvolupat durant els anys 2017 i 2018, amb 328 projectes i 45.760 joves i adolescents beneficiaris durant l’any 2018. Malgrat les múltiples accions adreçades a avançar en la igualtat d’oportunitats, els reptes principals en aquest sentit continuen relacionant-se amb la manca d’equitat.

Per fer-hi front, s’han implementat fins a 27 programes de reforç educatiu als centres oberts i en els programes Èxit d’acompanyament, d’anglès i d’estiu van participar 4.780 joves durant el 2018, fet que suposa un increment del 20% respecte a l’any anterior.

D’altra banda, els punts JIP (“Jove, informa’t i participa”) van arribar a vuitanta centres escolars (73 JIP el curs 2016-2017) i 9.245 joves van participar en les activitats d’atenció a l’aula. A aquests activitats s’afegeixen els 11.460 participants en activitats JIP fora de l’aula. L’estiu del 2019 es va organitzar la primera edició d’activitats Estiu JIP, amb 504 adolescents i un total de 66 activitats gratuïtes per tota la ciutat.

Millorar la trajectòria educativa dels i les joves i orientar-los a l’hora d’escollir els estudis ha estat una de les grans línies d’acció per evitar l’abandonament escolar. El setembre del 2019 es va posar en marxa l’Escola de Noves Oportunitats, a la qual assisteixen 30 joves, i 17.292 joves més van participar en el Projecte de Vida Professional durant l’any 2018, 6.784 joves van participar en les activitats de la campanya In-forma’t, adreçada a donar informació als estudiants de secundària, i 3.891 joves van participar al Programa d’orientació – Pla jove.

Saló de l’Ocupació Juvenil: 17.420 visitants

La posada en marxa del Saló de l’Ocupació Juvenil l’any 2018 ha estat una de les grans fites del Pla d’adolescència i joventut, que ha permès donar orientació a més persones. La segona edició, que va tenir lloc el març del 2019, confirma la bona acollida del saló entre els i les joves que busquen feina. Un total de 17.420 persones van visitar el saló.

En general, els indicadors mostren que els darrers anys hi ha hagut un avenç notable en l’orientació, la formació, la capacitació i l’ocupabilitat de les persones joves. No obstant això, el gran repte continua sent la qualitat i la temporalitat de l’ocupació de la població jove. La temporalitat entre els i les joves de menys de 30 anys és del 45%, mentre que entre la resta de la població és del 22%, segons les dades del tercer trimestre del 2019.

Els serveis i les accions desenvolupades per millorar l’ocupabilitat dels joves van arribar a 11.691 joves durant l’any 2018, i destaquen els 2.797 participants en les activitats de Barcelona Treball Joves, els 2.419 que segueixen estudis d’FP dual, els 1.656 alumnes de programes de formació inicial o els 987 que fan formació ocupacional.

El 37% dels habitatges de protecció oficial de lloguer, per a joves

L’habitatge és una de les qüestions pendents també respecte als joves, en uns anys en què el mercat de l’habitatge, especialment el del lloguer, s’ha encarit fortament. El balanç del Pla d’adolescència i joventut deixa clar que és un repte fonamental en què cal continuar treballant. També mostra que s’estan començant a aplicar mesures decidides en aquesta direcció. Durant el 2018 el 37% dels habitatges de protecció oficial es van adjudicar a menors de 35 anys, un percentatge que supera l’objectiu de reservar el 30% dels habitatges de protecció social que s’adjudiquessin.

D’altra banda, una bona mostra del repte que suposa l’habitatge a Barcelona és que l’octubre del 2019 el registre de sol·licitants d’habitatge social de lloguer per a joves tenia 8.139 demandants.

Es duplica el nombre de participants en activitats sobre igualtat i diversitat

L’avaluació indica que la prevenció de les diferents formes de violència contra les persones diferents és un dels reptes principals en aquest àmbit, en una ciutat diversa on, per exemple, el 42% dels joves d’entre 12 i 35 anys empadronats han nascut a l’estranger.

En conjunt, 8.206 adolescents i joves van participar en les accions o els serveis municipals relatius a la igualtat i la diversitat durant el 2018, fet que suposa quasi el doble dels que hi van participar durant el 2017 (4.846 ). Així, 3.339 adolescents van participar en activitats de campanyes informatives en centres escolars o dels serveis d’informació per informar-los dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes; 2.492 van participar en el programa BCN Interculturalitat, i 1.675 adolescents i joves van participar en les activitats sobre salut sexual i reproductiva dels punts infoJOVE.

Quant a participació i associacionisme, a Barcelona, el 8,6% dels i les joves de 18 a 34 anys formen part d’una entitat de barri, i un total de 2.422 joves són caps i monitors voluntaris en caus i esplais de la ciutat. En conjunt, els indicadors d’aquest àmbit mostren una evolució positiva, tot i que els joves demanen que es treballi per donar a conèixer els serveis i equipaments de joventut com a manera de vincular les persones joves d’una mateixa zona.

Quant a l’àmbit de la creació cultural, un total de 1.980 adolescents i joves van participar en festivals culturals creats específicament per a aquest col·lectiu de població, i 18.272 persones de menys de 35 anys es van beneficiar de promocions i descomptes específics de programacions culturals a la ciutat.

L’11% dels joves d’entre 18 i 34 anys utilitzen preferentment la bicicleta o el patinet

Finalment, el balanç analitza el desenvolupament de l’àmbit “Transició ecològica” pel que fa als joves i adolescents. En aquest apartat cal destacar que 26.000 joves de menys de 30 anys són usuaris del Bicing i que, segons l’Enquesta de Serveis Municipals, l’11% dels joves d’entre 18 i 34 anys utilitzen preferentment la bicicleta o el patinet per desplaçar-se.

És remarcable també que 169 centres educatius de secundària i ensenyaments postobligatoris participen en el programa Escoles+Sostenibles, i que la pacificació dels entorns de les escoles de la ciutat és una de les grans accions que es desenvoluparan els anys vinents en el marc de la Declaració d’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia