Acord per erradicar la pobresa energètica

Pas endavant en la garantia dels drets energètics de les persones. Conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les diputacions provincials, s’han signat amb la companyia Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica.

29/03/2021 18:11 h

Ajuntament de Barcelona

Concretament, la Generalitat ha signat amb la companyia elèctrica l’acord per condonar el deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre el 2015 i el 2020, així com el conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50%.

Aquests acords són un pas endavant en la garantia dels drets energètics de les persones i l’aplicació de la Llei 24/2015, segons la qual qualsevol tall en una llar amb persones vulnerables, d’acord amb l’informe d’exclusió residencial, és un tall indegut sancionable.

Segons Endesa, el deute acumulat des de l’aprovació de la llei, el 2015, fins al 31 de desembre de 2020 ascendeix a 38.793.524 euros. D’aquesta quantia, el deute generat amb factures corresponents als anys 2019 i 2020 és de 21.316.964 euros.

Acord sobre la condonació del deute de les famílies vulnerables

La companyia elèctrica assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des de l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 (el 6 d’agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018.

El deute dels anys 2019 i 2020 es compartirà al 50% amb les administracions signants. La part corresponent a les administracions l’assumiran la Generalitat (75%) i les administracions supralocals (25%).

Conveni regulador del deute de pobresa energètica

Entre altres qüestions, el conveni acorda el següent:

 • Les companyies subministradores d’energia elèctrica i de gas es corresponsabilitzaran de les despeses derivades de l’abordatge, prevenció i intervenció en la pobresa energètica.
 • Es crearà un fons d’atenció solidària finançat com a mínim en un 50% per les companyies subministradores i com a màxim en un 50% per la Generalitat.
 • S’acordarà un conveni interadministratiu que establirà repartir la part corresponent a les administracions en un 75% la Generalitat i un 25% les administracions locals.
 • L’empresa subministradora, abans de fer un tall, haurà de sol·licitar un informe als serveis socials municipals. En aquest cas, s’ha de garantir el subministrament i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts.
 • Endesa es compromet a garantir el dret d’accés d’urgència al subministrament bàsic d’electricitat o gas mitjançant la instal·lació d’un comptador temporal.
 • Altres compromisos de les empreses subministradores, per exemple:
  • Fer promoció activa del bo social i adaptar-lo a la situació socioeconòmica de Catalunya.
  • Oferir a les persones en risc d’exclusió residencial un servei de qualitat que asseguri el compliment de la llei i l’adaptació del servei a les seves necessitats i capacitats.
  • Dur a terme auditories energètiques gratuïtes per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars de les persones vulnerables.
  • Oferir informació a l’usuari completa i entenedora sobre el seu consum i potència.

La lluita contra la pobresa energètica a Barcelona

Amb l’objectiu de garantir l’aplicació de la Llei 24/2015 i protegir els drets energètics de les veïnes i veïns, l’any 2016 es van crear els punts d’assessorament energètic (PAE). Des de llavors, s’han atès més de 90.000 famílies i s’han aturat 65.000 talls de subministraments bàsics a la ciutat. Gràcies a l’acord signat, 7.300 famílies quedaran alliberades del deute que tenien, que en total superava els 6 milions d’euros.

Etiquetes associades a la notícia