Enquestes d’opinió de l’Ajuntament de Barcelona

Sovint l’Ajuntament de Barcelona fa enquestes a la ciutadania per elaborar informes o per conèixer qüestions sobre el benestar de la població o l’opinió de la ciutadania sobre una iniciativa concreta o un servei municipal, entre d’altres.

23/03/2021 18:01 h

Ajuntament de Barcelona

Han contactat amb mi per fer-me una enquesta en nom de l’Ajuntament de Barcelona. Com puc saber si es tracta d’un estudi oficial?

Qualsevol enquesta o estudi d’opinió que es dugui a terme en nom de l’Ajuntament de Barcelona apareixerà notificat degudament al Registre d’enquestes i estudis d’opinió. Al web hi trobareu una relació de totes les enquestes realitzades en els darrers mesos, amb informació sobre l’estudi, l’objecte, la data de realització, el mètode utilitzat i la quantitat de persones entrevistades, entre d’altres.

Metodologia de les enquestes realitzades per l’Ajuntament

Les enquestes i estudis d’opinió elaborats per l’Ajuntament de Barcelona poden ser de diversos tipus: enquestes telefòniques amb suport informàtic, entrevistes personals, a peu de carrer o al domicili, també amb suports informàtics, o a través d’internet, amb invitació prèvia a través del correu ordinari.

Etiquetes associades a la notícia