Les dades de la ciutat, accessibles com mai

El nou portal Barcelona Dades permet l’accés de la ciutadania a totes les dades de la ciutat d’una manera àgil, senzilla i intuïtiva. Aquesta nova eina de l’Oficina Municipal de Dades, en què s’ha estat treballant els darrers dos anys, democratitza l’accés i l’ús de la informació estadística de la ciutat, que es trobava fragmentada en diferents webs.

12/02/2024 14:24 h

Ajuntament de Barcelona

El nou portal integra i facilita l’accés i la difusió de les dades custodiades i gestionades per l’Ajuntament, així com les anàlisis d’alta qualitat que les àrees municipals produeixen sobre la història, l’evolució recent i la situació actual de la ciutat. Destaca per la facilitat d’ús i l’accessibilitat, independentment de la formació tecnològica de la persona usuària, ja que permet fer cerques temàtiques i en llenguatge lliure. Es pot consultar en català, castellàanglès.

Integra dades, documents, enquestes, mapes i altres continguts que permeten conèixer i analitzar la situació i l’evolució de la ciutat de Barcelona des de múltiples punts de vista: demogràfic, econòmic, social, cultural o polític. Barcelona Dades també afegeix valor amb la publicació de noves dades actualitzades amb molta freqüència: minuts, hores o dies, segons el cas.

El desenvolupament de l’eina l’ha fet l’ha fet l’Oficina Municipal de Dades amb l’Institut Municipal d’Informàtica en col·laboració amb l’empresa Bestiario, que va guanyar el procés de licitació pública oberta. En els dos anys que s’ha treballat en el projecte s’ha usat la metodologia Agile, poc freqüent en el sector públic, que ha permès fer comprovacions i introduir canvis sobre la marxa.

El portal Barcelona Dades integra i agrega el espais municipals de difusió de dades, actius durant les dues darreres dècades, següents: el web del Departament d’Estadística i Difusió de Dades, el web Barcelona Economia o el servei de Dades Obertes (Open Data). I connecta amb altres serveis municipals com el Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió o el repositori de documents BCNROC. L’objectiu és incrementar les visites que actualment reben aquests webs municipals.

Un referent en l’àmbit públic

Barcelona Dades es converteix en un portal innovador en l’àmbit de les administracions públiques no només per l’ús de la metodologia Agile, sinó per haver estat desenvolupat amb programari lliure, que el fa fàcilment reproduïble per altres institucions públiques o privades. A més, aprofita les capacitats del repositori de big data municipal (CityOS) i les capacitats analítiques que té.

 

Etiquetes associades a la notícia