Nou Pla especial urbanístic per regular els futurs tanatoris

La Comissió de Govern ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic per a la implantació o l’ampliació d’equipaments funeraris amb l’objectiu de minimitzar l’impacte d’aquests equipaments en el dia a dia del veïnat. S’ha iniciat la tramitació de la regulació, que ha de determinar la ubicació i les condicions de futurs tanatoris, que s’hauran de situar prop dels cementiris. El pla s’haurà d’aprovar en darrera instància al Plenari del Consell Municipal.

08/07/2023 10:18 h

Ajuntament de Barcelona

El nou Pla especial urbanístic regula que els nous tanatoris s’ubiquin en un radi de proximitat de 10 minuts a peu dels cementiris, pròxims tots a les principals vies d’accés a la ciutat, i hauran de tenir entre 2 i 6 sales de vetlla. Alhora, s’hauran d’ubicar sempre en sòl qualificat d’equipament, en edificis dedicats exclusivament a aquest ús, en parcel·les que tinguin una superfície mínima de 800 m2 i amb una edificabilitat màxima de 1.600 m2.

A més, s’estableix un radi d’incompatibilitat, de manera que no hi podran haver dos tanatoris a una distància inferior a 300 metres entre si.

Aquesta regulació es refereix exclusivament a equipaments de vetlla i condicionament de persones difuntes, activitats sense cap impacte ambiental.

Se n’exclouen els equipaments funeraris que ja hagin iniciat algun tràmit urbanístic o ja disposin de llicència, i es prorroga la suspensió d’atorgament de llicències a nous equipaments funeraris durant un any com a màxim, fins que s’aprovi definitivament la nova regulació.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia