Nova oficina per a la captació de fons europeus de reconstrucció

Es posarà en marxa un nou dispositiu integral per a la cerca i captació de fons europeus anunciats en el marc del fons europeu de reconstrucció. L’objectiu és presentar projectes de ciutat que permetin aprofundir en la transició ecològica i digital i en la promoció de l’economia incidint en la generació d’ocupació i la reactivació econòmica i social de la ciutat.

22/07/2020 18:08 h

Ajuntament de Barcelona

La creació d’aquesta oficina és un primer pas per desplegar l’estratègia europea inclosa en el pla “Barcelona, ciutat global”, i la lideraran l’àrea econòmica i l’àrea internacional de l’Ajuntament de Barcelona per identificar fons i acompanyar en el procés de certificació i en la presentació de projectes de ciutat que puguin ser susceptibles de finançar-se amb aquests fons.

A més, es crearà, entre d’altres, la Direcció de Captació de Recursos amb equips especialitzats de promoció econòmica i relacions internacionals. A la vegada, aquesta oficina treballarà amb perspectiva de col·laboració publicoprivada per crear projectes compartits amb la societat civil que s’encaminin a:

  • Una transició ecològica.
  • Una transició digital com a vector de creixement econòmic verd i inclusiu, i de reforç dels serveis públics.
  •  La promoció econòmica de la ciutat.

Aquests tres elements han de configurar l’aposta de l’agenda urbana de la ciutat com una eina per incidir en la recuperació econòmica i l’impuls de la ciutat.

En aquest sentit, s’ha sol·licitat al Govern de l’Estat que les grans ciutats de l’Estat puguin prendre decisions sobre els fons europeus i conduir-los, com una eina per assegurar-ne l’execució i que tinguin un impacte més alt en l’agenda de recuperació econòmica posterior a la crisis de la covid-19.

Etiquetes associades a la notícia