Pla per reimpulsar l’economia i l’ocupació a Sant Andreu

El Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu és una estratègia transversal per als propers tres anys que persegueix fomentar la reactivació i la recuperació econòmica per mitigar els efectes de la pandèmia. El pla, en què col·labora Barcelona Activa i que es coordina amb el Pla de barris, està dotat amb un pressupost de 9,3 milions d’euros.

03/12/2020 13:00 h

Ajuntament de Barcelona

Objectius del pla

  • Reactivar l’economia promovent activitats econòmiques al districte.
  • Reactivar el comerç amb accions dinamitzadores de les botigues i els serveis de proximitat.
  • Apropar els recursos i els serveis ocupacionals a la població.
  • Detectar, acompanyar i finançar projectes i iniciatives que dinamitzin l’economia local.
  • Reindustrialitzar els polígons de l’eix Besòs.
  • Assessorar, formar, promoure i consolidar projectes d’economia social i solidària.

Foment de l’ocupació 

Sant Andreu és el segon districte amb menys renda per capita de la ciutat i té una taxa d’atur del 9,1%, sis dècimes per sobre de la mitjana de Barcelona. Per fer front a aquesta realitat, el pla planteja accions concretes, com desenvolupar i consolidar iniciatives com Sinèrgics, un espai de cotreball pioner que es va impulsar al barri de Baró de Viver l’any 2016.

Es tracta d’un projecte que ofereix un retorn social de les iniciatives allotjades en entitats i projectes del territori com a contraprestació de l’ús dels espais cedits per a activitats com formació, tallers, suport en el disseny de materials de comunicació, etc.

Impuls al comerç

Sant Andreu ha viscut una recuperació comercial dels efectes de la pandèmia del 104% a mitjan octubre, l’únic districte amb una recuperació superior a 100.

Per als propers tres anys, està prevista la posada en marxa del nou Mercat de Sant Andreu, la dinamització comercial dels barris de l’eix Besòs a través del Pla de barris i el foment dels projectes de reutilització de les dades obertes.

També es donarà suport al sector amb un pla de millores d’accessibilitat i imatge exterior, així com amb millores urbanístiques, com el projecte pilot de l’Àrea de Promoció Urbana al carrer Gran de Sant Andreu o la pacificació de l’avinguda Meridiana en el tram que passa pel districte, entre d’altres mesures.

Capacitació digital

Per abordar la bretxa digital, es potenciarà l’oferta formativa digital que ofereix des de fa temps l’Antena Cibernàrium, a la Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra, amb la incorporació d’una antena nova, el nou espai de formació digital del Canòdrom de la Meridiana.

Impuls de l’economia social i solidària

Un dels exemples de les mesures proposades és el projecte singular de la Nau Vila Besòs, impulsat a finals del 2018, en què 53 entitats usen l’espai com a magatzem i comparteixen idees, recursos, formació i actuacions per promoure l’economia circular entre el veïnat.

El pla potenciarà nous usos de l’espai, en col·laboració amb tots els actors implicats: la creació d’un laboratori d’economia circular, un espai de distribució de mercaderies d’última milla o un projecte d’impuls de repartiment a domicili sostenible.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades