Propostes de l’oposició al Ple ordinari del 23 de desembre de 2020

El Ple del Consell Municipal del mes de desembre ha aprovat les cinc propostes que ha presentat l’oposició. Així, Cs ha demanat l’impuls de la tecnologia 5G a la ciutat, amb les inversions oportunes, el PP ha sol·licitat que es reforci la marca Barcelona i BCN Canvi ha demanat que es presenti un percentatge de projectes europeus per assolir la igualtat d’oportunitats educatives i professionals. ERC i J×Cat han presentat proposicions amb contingut de declaració institucional sobre la protecció del dret a l’habitatge i de rebuig a la sentència del TSJC que estableix que el 25% de les classes han de ser en castellà, respectivament.

23/12/2020 16:47 h

Ajuntament de Barcelona

Ciutadans ha demanat que la ciutat s’impliqui en l’impuls i l’acceleració de la implantació i el desenvolupament de la tecnologia 5G i que es facin les inversions oportunes a aquest efecte. Tots els grups municipals han donat suport a la proposta.

El posicionament de la marca Barcelona ha estat el tema principal de la proposta del Partit Popular, que també ha rebut el vot favorable de la resta de partits. El grup proponent ha instat el Govern municipal a desenvolupar accions estratègiques en els àmbits econòmic i d’emprenedoria i d’innovació i talent per reforçar la marca Barcelona i millorar-ne el posicionament.

Barcelona pel Canvi ha instat el Govern municipal a elaborar i presentar un percentatge de projectes europeus, a través del finançament del Fons Next Generation EU, per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats educatives i professionals en totes les etapes i perquè els fons permetin una reforma i una millora del sistema educatiu per mitjà de la reducció de la bretxa digital, i que inclogui també els centres concertats. La proposta ha prosperat, novament, amb el suport de tots els grups municipals.

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una proposició amb contingut de declaració institucional amb l’objectiu de donar suport i garantir el compliment de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, de manera que es contribueixi a garantir l’accés a l’habitatge i un lloguer més assequible. La proposta ha tingut el suport dels grups del Govern municipal, el grup proponent i J×Cat, i el vot contrari de Cs, el PP i BCN Canvi.

Finalment, la proposta de Junts per Catalunya, que s’ha resolt amb el mateix resultat, insta el Govern municipal a rebutjar la decisió de la sentència del TSJC que estableix que el 25% de les classes del sistema educatiu català han de ser en castellà, i ha proposat l’impuls d’un pacte de ciutat per la llengua.

Etiquetes associades a la notícia