Reconeixement a les superilles de les cures pel model d’atenció integral que ofereixen

La Fundació Pilares reconeix les superilles de les cures del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) com un model de referència, basat en la proximitat i en l’assistència personalitzada, per atendre la gent gran i les persones amb dependència.

22/10/2020 17:32 h

Ajuntament de Barcelona

A més d’atorgar el guardó, l’entitat sense ànim de lucre inclourà les superilles de les cures del Servei d’Atenció a Domicili al catàleg de bones pràctiques de l’entitat, on es poden consultar models exemplars i innovadors que promouen el benestar, la dignitat i l’autonomia de les persones grans o en situació de dependència.

Les superilles de les cures

El SAD és el servei que ofereix ajuda a la llar a la gent gran i les persones amb dependència o en situació de risc que necessiten el suport de professionals sociosanitaris per desenvolupar les tasques diàries. Per millorar l’atenció de les persones usuàries, aquest servei ha impulsat un model assistencial basat en la proximitat: les superilles de les cures. Es tracta de petits equips de professionals d’entre deu i quinze treballadors i treballadores que atenen entre quaranta i setanta persones que viuen en una mateixa zona residencial que ocupa entre tres i sis illes de l’Eixample. Aquest sistema permet crear comunitats de cures estables que milloren la qualitat de l’atenció i les condicions de treball dels professionals.

Actualment, a Barcelona hi ha vuit superilles de les cures, que atenen 550 persones, i es preveu que a partir de l’any vinent se n’ampliï la implementació arreu de la ciutat fins a superar la seixantena d’equips.

El Servei d’Ajuda a Domicili

El SAD inclou el suport en la higiene i la cura personal, l’ajuda fisicomotriu (aixecar-se, ficar-se al llit o caminar), la cura i el control de l’alimentació i la medicació o l’acompanyament en tasques fora del domicili. Actualment, el SAD disposa de més de 4.000 treballadors i treballadores a Barcelona i supera els 24.000 usuaris i usuàries.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades