Tots els tràmits i recursos bàsics per a les persones amb discapacitat

Per afavorir que Barcelona sigui una ciutat accessible i igualitària, les persones amb algun tipus de discapacitat tenen a la seva disposició una sèrie de tràmits i recursos bàsics, com l’obtenció del certificat de discapacitat, la valoració de la dependència o la tramitació de diverses targetes amb beneficis associats, com és el cas del transport, l’aparcament o la tramitació del DNI des de casa.

04/12/2019 15:14 h

Ajuntament de Barcelona

La Guia de recursos recull els tràmits, ajuts i beneficis que s’han considerat d’interès per a les persones amb algun tipus de discapacitat que resideixen a la ciutat. A la guia s’han inclòs els recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i els d’altres administracions, com la Generalitat de Catalunya. En el cas de les altres administracions, és recomanable confirmar les actualitzacions de la informació als webs corporatius.

Entre les gestions bàsiques hi ha la valoració de la discapacitat, un servei que ofereix la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es presta a través dels centres d’atenció a la discapacitat (CAD). També es considera bàsica la valoració de la dependència, que té tres nivells (moderada, severa i gran dependència) i que es pot traduir en ajuts econòmics a l’autonomia i l’atenció de les persones dependents.

Les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya poden acreditar el grau de discapacitat a través de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat.

Les persones amb discapacitat també poden sol·licitar targetes amb beneficis associats:

  • Targeta d’Aparcament (permet demanar reserves d’aparcament individuals, estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat o estacionar sense limitació horària a les àrees verdes i blaves i a les zones de càrrega i descàrrega).
  • Targeta Blanca (per ser usuari del Servei Municipal de Transport Especial).
  • Targeta Cuida’m (identifica les persones que, a causa de les característiques clíniques, necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la relació amb els serveis sanitaris).
  • Targeta Rosa (permet viatjar en transport públic de manera gratuïta o amb preus reduïts i obtenir descomptes o avantatges als establiments adherits).
  • Altres targetes de descompte al transport (com el passi metropolità d’acompanyament de persones amb discapacitat, la targeta de pensionistes o la Targeta Daurada de Renfe).

Les persones amb discapacitat inscrites a les oficines de treball de la Generalitat que reuneixin determinats requisits poden cotitzar, en virtut d’un conveni especial, per jubilació, mort i supervivència (viduïtat o orfandat) i favor familiar sense estar treballant per compte propi o aliè.

D’altra banda, també poden fer els tràmits relatius al DNI des de casa, ja que la Policia Nacional disposa d’un servei ambulant per desplaçar-se al domicili de les persones que tinguin una malaltia o una discapacitat que els comporti greus problemes de mobilitat.

En el marc d’unes polítiques públiques dirigides a afavorir els drets de les persones amb discapacitat, aquest col·lectiu disposa d’una sèrie de prerrogatives per garantir la seva inclusió, accessibilitat i igualtat en àmbits com la cultura, el turisme, el lleure, l’esport, l’accés a entitats i equipaments, l’atenció sanitària, l’ocupació, l’accés a l’habitatge, el suport personal i domèstic i el suport a les persones cuidadores. També tenen al seu abast recursos per protegir els seus drets i denunciar qualsevol manifestació d’odi o discriminació.