El comerç de Sant Antoni recupera el volum de vendes d’abans de la pandèmia

Aquest barri de l’Eixample, on s’ha implantat una de les superilles, experimenta una millora en els indicadors de consum privat superior als de la mitjana de Barcelona, segons les xifres recollides a tota la ciutat per l'Oficina Municipal de Dades (OMD) a partir de l'ús de targetes de crèdit i dèbit als comerços.

15/09/2021 15:46 h

Pau Cortés Miralles

Aquesta diferència es veu reflectida tant en el valor de la despesa en euros com en el nombre de transaccions registrades entre els mesos de març i juny d’enguany respecte als mateixos mesos de l’any passat. En el primer cas, hi ha hagut un 2,3% més de despesa mitjana sobre els valors percentuals respecte als del conjunt de la ciutat. En el cas de les transaccions, la diferència s’enfila fins al 16,4%. En tots dos casos el mes d’abril és el que presenta, i amb diferència, les dades més favorables.

Pel que fa a les dades en termes absoluts, destaca que entre el maig i el juny del 2021 s’ha assolit la xifra més elevada de compravenda en un mes des del gener del 2019, i tots dos mesos superen les 300.000 transaccions. A més, el valor global de la despesa se situa en els 3 milions d’euros mensuals, unes xifres similars a les d’abans de la pandèmia.

Si voleu consultar més dades podeu fer-ho amb aquesta aplicació. Les trobareu en valors absoluts amb desglossament territorial, tant per districtes com per barris, i per sectors de despesa.

Opinió favorable del veïnat 

En el marc del treball del Grup Impulsor de la Superilla Barcelona, a l’abril es va realitzar una marxa exploratòria per la Superilla de Sant Antoni en què es va preguntar a 33 persones sobre la transformació urbana de l’entorn del mercat. Gairebé 3 de cada 4 (72%) considerava que era atractiu comprar-hi.

Una valoració positiva que també registrava un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), segons la qual les persones entrevistades donaven a la superilla una puntuació d’entre 8 i 10, i expressaven que hi perceben més tranquil·litat, seguretat i satisfacciómés descans i més socialització. El mateix estudi registrava una millora de l’aire amb un descens de diversos contaminants atmosfèrics.

 

 

 

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades