La restauració dels centres comercials pot tornar a obrir i s'elimina la restricció de 800 m2 als comerços

Aquest 23 d'abril, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/1178/2021, que prorroga fins al 3 de maig de 2021 la majoria de les restriccions vigents en el cas del comerç i la restauració. Tot i així, la resolució permet la reobertura dels establiments de restauració dels centres comercials i elimina la restricció que obligava els comerços a limitar la seva superfície de venda a 800 metres quadrats. La resta de mesures es mantenen. T'ho resumim.

26/04/2021 11:19 h

Marc Amat Vilà

Els comerços poden obrir sense limitar la seva superfície de venda

La resolució prorroga de nou totes les mesures referents al sector comercial. Tot i així, una de les novetats de la resolució és l’eliminació de la restricció que obligava els establiments comercials a limitar la superfície de venda a 800 metres quadrats.

Així i tot, lobertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada al fet que es redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat i que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Centres comercials: reobre la restauració

La nova resolució permet de la reobertura dels establiments de restauració dels centres comercials, respectant les franges horàries que afecten el sector.

Cal recordar que centres comercials, galeries comercials i recintes comercials poden obrir sempre que compleixin els requisits següents:

  • Cal que redueixin al 30% l’aforament permès.
  • A més, han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d’aglomeracions. L’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans ha d’estar restringit.
  • Cal que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
  • Sempre cal que compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Pel que fa a les fires d’atraccions han de seguir tancades, però poden obrir “aquelles que corresponen a una sola atracció d’ús infantil en l’espai d’ubicació autoritzat”, com les associades a botigues.

Es mantenen les mesures per a la restauració

Amb la nova resolució les mesures per a la restauració es tornen a prorrogar. Així, es mantenen les franges horàries de servei a taula. Els horaris que cal complir són:

  • Servei de consum en l’establiment, entre les 07:30 i les 17 h.
  • Recollida de menjar als establiments, entre les 6 i les 22 h.
  • Serveis a domicili, entre les 6 i les 23 h.

Pel que fa a l’aforament, ha de ser del 30% en espais interiors, que han d’estar sempre ben ventilats. Sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. En el cas de les terrasses, l’aforament és del 100% i sha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. El consum sha de fer sempre a la taula. Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Sha de garantir la distància dun metre entre persones duna mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

Els establiments dhoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, dacord amb el règim horari establert a lapartat 6 daquesta Resolució.

Cal recordar que la resolució sí que permet la reobertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Etiquetes associades a la notícia